Deklaracje na podatek „śmieciowy”

Od 1 stycznia 2020r. mieszkańcy Zawidowa za wywóz odpadów niesegregowanych zapłacą 46,00 zł w przeliczeniu na osobę, a za segregowane 23,00 zł. Ceny rosną, bo coraz więcej kosztuje przede wszystkim składowanie śmieci – tłumaczą urzędnicy.

Wzory druków dostępne są także w Biurze Obsługi Klienta (na parterze UM w Zawidowie, pok. nr 2). Pomoc w wypełnianiu deklaracji można uzyskać w pok. nr 3 rzędu Miejskiego w Zawidowie (parter budynku).

Od 1 stycznia 2020 roku obowiązują w Zawidowie nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
46,00 zł miesięcznie od osoby za odpady niesegregowane,
23,00 zł miesięcznie od osoby za odpady segregowane.

Nowe stawki dotyczą tylko nieruchomości zamieszkałych.

Termin uiszczania opłaty za śmieci upływa ostatniego dnia każdego miesiąca za miesiąc miniony

Formularz deklaracji do pobrania:

Formularze do wydruku dostępne na portalu eBOI Gminy Zawidów

Skip to content