Miasto ogłosiło przetarg na modernizację dróg 

Kilka dni temu Miasto ogłosiło przetarg na inwestycję pn. „Przebudowa ulic na terenie miasta Zawidów”. W ramach tej inwestycji zmodernizowane zostaną 4 drogi, na które gmina otrzymała środki z Polskiego Ładu. 

Do końca marca firmy zainteresowane realizacją dużego przedsięwzięcia drogowego, jakim jest modernizacja 4 dróg mają czas na złożenie swojej oferty. Do przebudowy są ulice: M. Kopernika, Partyzantów, J. Słowackiego oraz ulica Spokojna. Prace obejmują wykonanie nawierzchni z kostki betonowej oraz mieszanki mineralno – bitumicznej.

Przygotowanie oferty – wymagania 

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na witrynie platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/gm_zawidow w myśl Ustawy na stronie internetowej prowadzonego postępowania do dnia 31.03.2023r., do godz. 10:00. 

Kiedy mają zakończyć się prace inwestycyjne?

Firma, która wygra postępowanie ma czas na realizację inwestycji do 30 czerwca 2024 roku. 

Postępowanie: Przebudowa ulic na terenie miasta Zawidów

logo polskiego ładu
Logo Polskiego Ładu
Skip to content