Nowy okres zasiłkowy. MOPS w Zawidowie podaje terminy składania wniosków na świadczenia rodzinne m.in. na 500 plus

Od poniedziałku do czwartku pracownicy MOPS w Zawidowie czekają na wnioski mieszkańców na nowy okres zasiłkowy 2019/2020. Piątek będzie dniem pracy administracyjnej w MOPS, a to oznacza, że nie będzie prowadzona obsługa interesantów.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawidowie rozpoczyna przyjmowanie wniosków na nowy okres zasiłkowy. Obsługa interesantów odbywać się będzie od poniedziałku do czwartku w godzinach 8.00 do 15.00 (w poniedziałek do 16.00). Piątek jest dniem pracy administracyjnej i nie będzie prowadzona obsługa interesantów- zaznacza MOPS w Zawidowie.

Terminy składania wniosków:

w wersji papierowej:

  • świadczenia rodzinne od dnia 01.08.2019r. Aby uzyskać prawo do świadczeń od miesiąca listopada 2019 r. wniosek należy złożyć do dnia 30.11.2019 r
  • świadczenie wychowawcze od dnia 01.08.2019r.

Od 1.07.2019 r. program Rodzina 500+ obejmie wszystkie dzieci do 18. roku życia bez względu na dochód rodziny.Aby uzyskać prawo do świadczenia 500+ na nowych zasadach tj. od 1 lipca, rodzic dziecka, na które obecnie nie pobiera świadczenia, musi złożyć wniosek w okresie od 1 lipca 2019 r. do 30 września 2019 r.

Jeśli rodzic dziecka złoży wniosek po 30 września, świadczenie będzie przysługiwać od miesiąca złożenia wniosku i nie zostanie wypłacone wyrównanie od lipca .

Rodzice, którzy mają obecnie przyznane świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dzieci do 30.09.2019, składają od 1 lipca 2019 r. jeden wspólny wniosek na wszystkie dzieci. W ten sposób otrzymają od 1 lipca prawo do świadczenia na pierwsze dziecko (na które obecnie nie pobierają 500+), natomiast od 1 października br. na pozostałe dzieci (na które świadczenia są już przyznane). Uwaga, rodzice ci muszą pamiętać aby złożyć wniosek do 30 września br., jeśli chcą otrzymać świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko z wyrównaniem od lipca br.

  • świadczenie z funduszu alimentacyjnego od dnia 01.08.2019r. Aby uzyskać prawo do świadczeń od miesiąca października 2019 r. wniosek należy złożyć do dnia 31.10.2019r.
  • świadczenie „dobry start” od dnia 01.08.2019 r. do 30.11.2019r.

Wnioski złożone po 30.11.2019 r. pozostawia się bez rozpatrzenia.

W przypadku wniosków złożonych w lipcu i sierpniu 2019r. rodziny otrzymają świadczenie nie później niż 30 września 2019r.

W przypadku wniosków złożonych we wrześniu, październiku i listopadzie 2019r. ustalenie prawa oraz wypłata przysługującego świadczenia nastąpi w terminie 2 miesięcy, licząc od dnia złożenia wniosku wraz z dokumentami.

w wersji elektronicznej:

Od dnia 01.07.2019 r. wnioski można składać drogą elektroniczną za pośrednictwem ministerialnego portalu informacyjno-usługowego emp@tia, bankowości elektronicznej oraz pue zus.

Wszelkie informacje dotyczące świadczeń można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej:https://www.gov.pl/web/rodzina

Wnioski na stypendia szkolne na rok szkolny 2019/2020 przyjmowane będą od 01.09.2019r. do 15.09.2019r.

Skip to content