OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE

Zasięg ostrzeżeń w województwie
WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE
OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO NR 113
WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH OSTRZEŻEŃ
o godz. 12:22 dnia 12.08.2020
Zjawisko/Stopien zagrożenia Upał/1
Obszar (w nawiasie numer
ostrzeżenia dla powiatu)
powiaty: bolesławiecki(46), głogowski(44), górowski(44), Legnica(46), legnicki(46),
lubiński(44), milicki(45), polkowicki(44), średzki(45), trzebnicki(44), wołowski(45),
Wrocław(45), wrocławski(46), zgorzelecki(55)
Ważność od godz. 15:00 dnia 13.08.2020 do godz. 20:00 dnia 14.08.2020
Prawdopodobieństwo 80%
Przebieg Prognozuje się upały. Temperatura maksymalna w dzień od 28°C do 30°C. Temperatura
minimalna w nocy od 15°C do 17°C.
SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: UPAŁ/1 dolnośląskie (14 powiatów) od 15:00/13.08 do
20:00/14.08.2020 temp. maks. 30 st, temp. min. 15 st. Dotyczy powiatów: bolesławiecki,
głogowski, górowski, Legnica, legnicki, lubiński, milicki, polkowicki, średzki, trzebnicki,
wołowski, Wrocław, wrocławski i zgorzelecki.
RSO Woj. dolnośląskie (14 powiatów), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o upałach
Uwagi Brak.
Dyżurny synoptyk
IMGW-PIB
Piotr Ojrzyński
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy
Biuro Prognoz Meteorologicznych we Wrocławiu
51-616 Wrocław ul. Parkowa 30
tel: 071-320-01-50, fax: 071-348-73-37
email: meteo.wroclaw@imgw.pl
www: www.imgw.pl
strona 1 z 2
Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie
dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy
Biuro Prognoz Meteorologicznych we Wrocławiu
51-616 Wrocław ul. Parkowa 30
tel: 071-320-01-50, fax: 071-348-73-37
email: meteo.wroclaw@imgw.pl
www: www.imgw.pl
strona 2 z 2

Skip to content