Od 1 stycznia segregowanie odpadów będzie obowiązkowe

Od 1 stycznia 2021 roku segregacja odpadów będzie obowiązkowa dla wszystkich mieszkańców Zawidowa. Jest to konsekwencją nowych, ustawowych regulacji. Gminy w całej Polsce przyjęły już stosowne uchwały, nie inaczej jest w Zawidowie. 

Czekają nas ważne zmianyOd nowego roku wszyscy będziemy segregowali śmieci. Obowiązek taki wprowadziła ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Ile po zmianach zapłacimy za śmieci?

Od 1 stycznia 2021 za odpady segregowane zapłacimy 29 zł od osoby. W przypadku ich niesegregowania stosowana będzie stawka 87 zł od osoby.

Kto powinien złożyć deklarację?

Nowe deklaracje składają osoby, które do tej pory nie segregowały odpadów lub chcą skorzystać z ulgi za kompostownik. 

Co z nieruchomościami niezamieszkałymi, czyli firmami?

Nieruchomości niezamieszkałe (firmy) muszą zdecydować, czy chcą korzystać z systemu gminnego czy samodzielnie podpisać umowę z firmą świadczącą usługi wywozu odpadów. Jak to zrobić? Składając stosowne oświadczenie. Oświadczenie takie należy złożyć do 11 stycznia 2021 roku w urzędzie lub przedstawić umowę na wywóz odpadów z firmą wywozową.

Jeśli firma korzysta z u jednego pojemnika 120l na odpady posortownicze i jednego pojemnika 120l na bioodpady oraz zestawu worków na odpady segregowane to (uwzględniając typową ilość wywozów w miesiącu zgodnie z regulaminem utrzymania porządku na terenie gminy) przykładowa stawka opłaty dla firmy wyniesie łącznie 79,47 zł za miesiąc.

Szczegółowy opis systemu zawierają uchwały Rady Miejskiej w Zawidowie dostępne na BIP Zawidów.

Skip to content