Stawki za odpady komunalne

Na terenie obowiązują następujące miesięczne stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Na mocy uchwały nr XLV/135/2021 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 25 listopada 2021 roku w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty na terenie miasta od 1 stycznia 2022 roku miesięczne stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą:

  • 36 zł miesięcznie od mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość, za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny,
  • 108 zł miesięcznie od mieszkańca, jeżeli właściciel nieruchomości nie będzie wypełniał obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny.

Stawka miesięczna opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny z terenu nieruchomości niezamieszkałej stanowi iloczyn liczby pojemników oraz worków z odpadami komunalnymi na danej nieruchomości odbieranych w miesiącu oraz stawki wynoszącej:

  • 18,50 zł za pojemnik o pojemności 110 l,
  • 40,40 zł za pojemnik o pojemności 240 l,
  • 185,00 zł za pojemnik o pojemności 1100 l,
  • 12,00 zł za worek o pojemności 120 l.

Jeżeli właściciel nieruchomości niezamieszkałej nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny podwyższona stawka opłaty wynosi trzykrotność stawki miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny.

Szczegółowy opis systemu zawierają uchwały Rady Miejskiej w Zawidowie dostępne na BIP Zawidów.

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do wydruku dostępne na portalu eBOI Gminy Zawidów (kliknij poniżej).

Ikona Elektronicznego Biura Obsługi Formularze do wydruku dostępne na portalu eBOI Gminy Zawidów

Skip to content