Narodowy Spis Powszechny Ludności. O co zapyta rachmistrz?

Co dekadę GUS spisuje wszystkich Polaków. Pyta o wiek, wykształcenie, ale i o wymiar czasu pracy czy liczbę pokoi w mieszkaniu. Nie inaczej będzie w tym roku, bo ostatni taki spis odbył się w 2011. W Zawidowie właśnie trwa kompletowanie rachmistrzów, którzy przeprowadzą spis.

Narodowy Spis Ludności i Mieszkań 2021 ruszyć ma w kwietniu. Większość z nas odpowie na pytania ankieterów przez Internet bądź telefon. Zawidowian odpytywać będzie 2 rachmistrzów, o co zapytają?

W ramach narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań zostaną zebrane następujące dane:

Charakterystyka demograficzna osób:

 • płeć;
 • wiek;
 • adres zamieszkania;
 • stan cywilny;
 • kraj urodzenia;
 • kraj posiadanego obywatelstwa.

Aktywność ekonomiczna osób:

 • bieżący status aktywności zawodowej – pracujący, bezrobotni, bierni zawodowo;
 • lokalizacja miejsca pracy;
 • rodzaj działalności zakładu pracy;
 • zawód wykonywany;
 • status zatrudnienia;
 • wymiar czasu pracy;
 • rodzaj źródła utrzymania osób;
 • rodzaje pobieranych świadczeń.

Poziom wykształcenia.

Niepełnosprawność:

 • samoocena niepełnosprawności;
 • prawne orzeczenie o niepełnosprawności lub niezdolności do pracy;
 • stopień niepełnosprawności;
 • grupy schorzeń powodujące trudności w wykonywaniu codziennych czynności.

Migracje wewnętrzne i zagraniczne:

 • okres zamieszkania w obecnej miejscowości;
 • miejsce poprzedniego zamieszkania w kraju;
 • miejsce zamieszkania rok przed spisem;
 • fakt przebywania kiedykolwiek za granicą;
 • rok przyjazdu /powrotu do Polski;
 • miejsce zamieszkania za granicą – kraj (dla osób przebywających kiedykolwiek za granicą);
 • kraj przebywania i rok wyjazdu z Polski (dla osób przebywających czasowo za granicą).

Charakterystyka etniczno-kulturowa:

 • narodowość – przynależność narodowa lub etniczna;
 • język, którym posługują się osoby w kontaktach domowych;
 • wyznanie – przynależność do wyznania religijnego.

Gospodarstwa domowe i rodziny:

 • stopień pokrewieństwa z reprezentantem gospodarstwa domowego;
 • tytuł prawny gospodarstwa domowego do zajmowanego mieszkania.

Stan i charakterystyka zasobów mieszkaniowych (mieszkania i budynki):

 • rodzaj pomieszczeń mieszkalnych;
 • stan zamieszkania mieszkania;
 • własność mieszkania;
 • liczba osób w mieszkaniu;
 • powierzchnia użytkowa mieszkania;
 • liczba izb w mieszkaniu;
 • wyposażenie mieszkania w urządzenia techniczno-sanitarne;
 • rodzaj stosowanego paliwa do ogrzewania mieszkania;
 • tytuł prawny zamieszkiwania mieszkania przez gospodarstwo domowe;
 • rodzaj budynku, w którym znajduje się mieszkanie;
 • stan zamieszkania budynku;
 • wyposażenie budynku w urządzenia techniczne;
 • powierzchnia użytkowa mieszkań w budynku;
 • liczba izb w budynku;
 • własność budynku;
 • liczba mieszkań w budynku;
 • rok wybudowania budynku.

Narodowy Spis powszechny Ludności i Mieszkań w 2021 r. będzie przeprowadzany od 1 kwietnia 2021 roku do 30 czerwca 2021 roku. Obowiązkową formą będzie samospis internetowy (dostępny pod adresem spis.gov.pl ). Metody uzupełniające to spis telefoniczny lub bezpośrednio przy pomocy rachmistrza spisowego Zgodnie z ustawą o statystyce publicznej udział w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 jest obowiązkowy. Od 15 marca uruchomiona zostanie infolinia spisowa: 22 279 99 99

Na stronie GUS pojawi się specjalna aplikacja, która ma zostać uruchomiona z początkiem kwietnia. Zalogować będzie można się na nią również z urządzeń mobilnych. Każda spisująca się osoba będzie uwierzytelniana „w systemie teleinformatycznym”. Aplikacja GUS ma też na bieżąco sygnalizować, czy dobrze wypełniamy rubryki.

Skip to content