Tożsamość Zawidowa

STRONA W BUDOWIE

około XIV wieku
1912
1960
Aktualny

około XIV wieku

Jednobarwny herb miasta na ocalałym dokumencie z kuli kościoła ewangelickiego.

1912

Herb umieszczony na barwnym dokumencie wystawionym przez magistrat miasta 11 lutego 1912 roku dla firmy Maue z okazji 50-lecia jej istnienia

1960

Herb miasta zamieszczony na barwnej planszy w II tomie wydawnictwa Ossolineum „Miasta polskie w tysiącleciu”. 

Aktualny

Herb Zawidowa przedstawia motywy architektoniczne, religijne i rycerskie. Posiada on swoją dokumentacje historyczną w obrazie najstarszej znanej pieczęci miejskiej z II poł. XV wieku. Wyobraża on w swojej treści ceglany mur obronny, nad nim popiersie św. Michała Archanioła trzymającego w prawej ręce kielich, w lewej zaś monstrancję (w  innych przekazach lilię). Na murze mamy róg jeleni, a w otoku napis „Sigillum In Seidenberg”. W chwili obecnej znane są trzy wydania herbu Zawidowa, nieznacznie różniące się od siebie.
Herb Miasta 

Symbolika wspomnianych herbów przekazuje cenne informacje z historii miasta i jego związków ze Słowiańszczyzną. Bowiem mur obronny jest nieodłącznych elementem herbów Dolnych Łużyc. Stylizacja herbu na tarczy jest znakiem rodu rycerskiego – Bibersteinów, którzy byli właścicielami miasta w latach 1278-1551. Postać Michała Archanioła symbolizuje patronat nad najstarszym kościołem w mieście (uległ zniszczeniu w XV w.). Lilia (monstrancja) w dłoni ma związki z Biskupstwem Miśnieńskim. 

Herb w dzisiejszej postaci powstał zapewne pomiędzy rokiem 1534 a 1551, czyli po wprowadzeniu do miasta konfesji luterańskiej, lecz jeszcze przed wymarciem rodu Bibersteinów.


Honorowi obywatele

Ks. Prałat Stanisław Gawlik
(ur. 1932 – zm. 2014)
Honorowy Obywatel od 4.06.2001r.
Stefan Hołubiczko
(ur. 1928 – zm. 2009)
Honorowy Obywatel od 25.11.2009r.
Jadwiga Kozłowska
(ur. 1942 – zm. 2010)
Honorowy Obywatel od 25.10.2010r.
Marianna Margas
(ur. 1920 – zm. 2010)
Honorowy Obywatel od 24.01.2011r.
Władysław Margas
(ur. 1910 – zm. 1996)
Honorowy Obywatel od 24.01.2011r.
Karol Gajer
(ur. 1912 – zm. 1977)
Honorowy Obywatel od 1.03.2012r.
Józef Sontowski
(ur. 1939 – zm. 2012 )
Honorowy Obywatel od 27.09.2012r.
Stanisław Żuk
(ur. 1954)
Honorowy Obywatel od 21.03.2013r.
Skip to content