honorowi_zuk

Stanisław Żuk

Honorowy Obywatel Miasta od 21 marca 2013r.

Stanisław Żuk urodził się 1 października 1954 roku w województwie warmińsko-mazurskim. Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, z wykształcenia inżynier górnictwa.

Z Zawidowem związany od 1968 roku. W bogatyńskiej Kopalni Węgla Brunatnego przeszedł niemal wszystkie szczeble wtajemniczenia zawodowego – od stanowiska elektromontera, poprzez sztygara oddziałowego, zastępcę zawiadowcy kopalni, aż po dyrektora przedsiębiorstwa, wydobywającego „czarne złoto”. Obok szefowania olbrzymiej załodze Kopalni Węgla Brunatnego Stanisław Żuk uczestniczył także aktywnie w życiu lokalnego samorządu. Reprezentował sprawy mieszkańców Zawidowa pełniąc rolę wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej, zabiegał o dobrze pojęty interes dolnoślązaków, pełniąc funkcję radnego w sejmiku wojewódzkim. Trzykrotnie mieszkańcy powiatu powierzyli mu także mandat radnego powiatu, a radni z ufnością wybrali przewodniczącym Rady Powiatu Zgorzeleckiego.

Pod skrzydłami Stanisława Żuka turszowska Kopalnia stała się liczącym przedsiębiorstwem w regionie i na mapie kraju. Każdy kolejny rok działalności był świadectwem jej dynamicznego rozwoju i technologicznego postępu. Przedsiębiorstwo doskonale poradziło sobie nawet w trudnym momencie restrukturyzacji i konsolidacji Polskiej Grupy Energetycznej. Podpisane umowy i porozumienia, nad którymi pieczę trzymała pewna ręka Dyrektora, zapewniły załodze kopalni gwarancję zatrudnienia i wynagrodzenia.

Załoga kopalni, wśród której jest przecież wielu mieszkańców Zawidowa, mogła spokojnie pracować nie wybiegając z obawą w przyszłość.

Po wielu latach funkcjonowania Kopalni Turów nie mam wątpliwości, że wszystkie dziedziny życia społeczno-gospodarczego, kulturalnego i sportowego całego regionu dynamizowane były dzięki rozwojowi oraz udziałowi finansowemu kopalni, a tym samym przychylności naszego inżyniera z samorządowym zacięciem. Pieniądze te aktywizowały i aktywizują nadal rozwój gospodarczy regionu oraz bogacą społeczeństwo.

Polityka społeczna prowadzona przez szefa kopalni wspierała także i wspiera społeczność poprzez przekazywanie środków pieniężnych na lokalne wystawy i koncerty. Podejmuje także działania mające na celu krzewienie sportu i rekreacji – sponsoruje lokalne drużyny i imprezy sportowe.

Po 13 latach pracy na stanowisku Dyrektora bogatyńskiej Kopalni Węgla Brunatnego Stanisław Żuk otrzymał od rady nadzorczej PGE Górnictwo i Energetyka nominację na wiceprezesa tego koncernu, zatrudniającego ponad 22 tys. osób w kraju.

Odznaczony został m.in. Orderem Odrodzenia Polski za wybitne zasługi dla rozwoju przemysłu energetycznego oraz za działalność na rzecz społeczności lokalnej.

Skip to content