29 Paź 2018

Rozpoczął się polsko-czeski projekt unijny pn. „Witka-Smeda - zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko-czeskiego – etap I”, który realizuje Gmina Zgorzelec wraz z partnerami: Zawidowem, Sulikowem i Černousami. Projekt otrzymał dofinasowanie w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska.

Ruszyła realizacja projektu unijnego pn. „Witka-Smeda - zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko-czeskiego – etap I” ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska, osi priorytetowej 2; priorytetu inwestycyjnego Wspieranie wzrostu gospodarczego sprzyjającego zatrudnieniu poprzez rozwój potencjału endogenicznego jako elementu strategii terytorialnej dla określonych obszarów, w tym poprzez przekształcenie upadających regionów przemysłowych i zwiększenie dostępu do określonych zasobów naturalnych i kulturowych oraz ich rozwój.
Realizacja projektu zakończona zostanie do 31.03.2020, kwota dofinansowania wynosi 465 246,61 EUR.
Partnerami projektu po stronie polskiej jest Gmina Zgorzelec, Gmina Sulików oraz Miasto Zawidów - po stronie czeskiej Gmina Černousy. W ramach projektu Gmina Zgorzelec planuje wykonać odnowienie istniejącego i nowe oznakowanie szlaku i ścieżki rowerowej oraz budowę obiektu budowlanego składającego się z dwupoziomowego tarasu widokowo-rekreacyjnego oraz molo wraz z zagospodarowaniem na cele rekreacyjne i małą architekturę w miejscowości Spytków.
Gmina Černousy planuje budowę ścieżki rowerowej - nowe czesko – polskie połączenie dla rowerzystów ze ścieżką rowerową tworzoną przez Miasto Zawidów. Oznakowanie szlaku pieszo –rowerowego po drogach w celu utworzenia pętli dla rowerzystów.
Gmina Sulików planuje wyznaczenie szlaków rowerowych i oznaczenie trasy w kierunku Zalewu Witka. W ramach zadania planowane jest utworzenie szlaku rowerowego na odcinku ok. 2,5 km. Projekt szlaku wyznaczony został w sposób umożliwiający jego kontynuację przez gminy sąsiadujące na pograniczu polsko – czeskim.
Miasto Zawidów planuje budowę 360 m ścieżki rowerowej - nowe czesko – polskie połączenie dla rowerzystów ze ścieżką rowerową tworzoną przez Gminę Černousy. Oznakuje trasę o długości 3,08 km.
Ponadto Partnerzy projektu będą uczestniczyć w targach turystycznych mających na celu promocję projektu oraz obszaru transgranicznego objętego wsparciem w Pradze i we Wrocławiu. W projekcie zaplanowany został szereg działań promujących projekt celem przyciągnięcia jak największej liczby turystów krajowych i zagranicznych.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu współpracy Interreg V-A Republika Czeska-Polska. 

Poleć ten artykuł na portalu społecznościowym

euslugi baner

program pos banner ogolny 750x200

Organizacje, miasta i stowarzyszenia partnerskie

                      zgzz2   

Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!