Zasiłek dla rodziców na czas zdalnej nauki dzieci. Jakie będą zasady?

Od poniedziałku 9 listopada dzieci z klas I – III szkół podstawowych, podobnie jak ich starsi koledzy, będą uczyli się zdalnie. Czy ich rodzice dostaną za ten czas zasiłek opiekuńczy, by zostać z dziećmi w domu? – Tak – zapowiedział premier Mateusz Morawiecki. Zasiłek ma być przyznawany na takich samych zasadach jak wiosną. Będą go więc mogli dostać rodzice, którzy muszą zaopiekować się dziećmi do 8. roku życia, a także starszymi dziećmi niepełnosprawnymi.

Dodatkowy zasiłek po raz pierwszy wprowadzono w marcu, kiedy zamknięto szkoły. Na razie nie wiadomo jak teraz będą wyglądały procedury, bo nie ma jeszcze rozporządzeń. Wiosną, żeby otrzymać dodatkowy zasiłek, wystarczyło u pracodawcy złożyć „oświadczenie o sprawowaniu opieki nad dzieckiem”. Takie oświadczenie – składane na specjalnym urzędowym formularzu – to równocześnie wniosek o dodatkowy zasiłek opiekuńczy.

Zasiłek, który obowiązywał wiosną w czasie pierwszej fali pandemii, nie przysługiwał jeśli drugi z rodziców mógł zapewnić opiekę dziecku – czyli na przykład korzystał z urlopu rodzicielskiego albo urlopu wychowawczego. Tego dodatkowego zasiłku nie wlicza się do limitu 60 dni zasiłku opiekuńczego w roku kalendarzowym przyznawanego na tzw. ogólnych zasadach, czyli przyznawanego jeśli szkoła czy przedszkole nie mogą być czynne z innych powodów, np. awarii czy nieobecności nauczycieli.

Zasiłek opiekuńczy należy się tylko dzieciom do 8. roku życia. Ile wynosi? To 80% podstawy wymiaru zasiłku. W przypadku pracowników podstawa wymiaru wynosi przeciętne miesięczne wynagrodzenie, jakie było wypłacane przez 12 miesięcy poprzedzających miesiąc.

Oprócz rodziców dzieci do 8. roku życia mogli go dostać również rodzice dzieci niepełnosprawnych: 

  • do 16 lat, które mają orzeczenie o niepełnosprawności,
  • do 18 lat, które mają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
  • do 24 lat, które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Źródło: gazetawroclawska.pl

Skip to content