Rada Miejska w Zawidowie Kadencja 2024-2029

Rafał Ryż
Przewodniczący
Rady Miejskiej
Grzegorz Drabko
Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej
Andrzej Majewski
Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej

Dyżury:
I czwartek miesiąca – dyżur pełni Rafał Ryż, Przewodniczący RM
III czwartek miesiąca – dyżur pełni Andrzej Majewski, Wiceprzewodniczący RM
W godzinach 16:00-17:00, pok. nr 2 Urzędu Miejskiego w Zawidowie
Telefon: 757788282 wew. 101

Biuro Rady Miejskiej – pok. nr 14 Urzędu Miejskiego w Zawidowie
Tel. 75 77 88 282 wew. 105
e-mail: kancelaria@zawidow.eu

Radni Rady Miejskiej:

 • Elżbieta Wójcik
 • Bogdan Skrok
 • Dorota Zawadzka
 • Kamil Kasperek
 • Rafał Ryż
 • Przemysław Wasielewski
 • Grzegorz Drabko
 • Andrzej Pilarski
 • Danuta Lachowicz
 • Michał Hasiuk
 • Renata Marciniak
 • Kamil Kozłowski
 • Andrzej Majewski
 • Tomasz Bednarz
 • Teresa Brud

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji:

 • Oczekiwanie na ustalenie składu komisji.

Komisja Rewizyjna:

 • Oczekiwanie na ustalenie składu komisji.

Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska:

 • Oczekiwanie na ustalenie składu komisji.

Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu:

 • Oczekiwanie na ustalenie składu komisji.

Komisja Budżetu i Finansów:

 • Oczekiwanie na ustalenie składu komisji.
Skip to content