honorowi_MMargas

Rysunek honorowego obywatela

Marianna Ernestyna Margas

Honorowy Obywatel Miasta od 24 stycznia 2011r.

Urodzona 31 sierpnia 1920 roku w miejsco­wości Renów. Ojciec Ryszard Meyer, matka Emma Hoffmann. Dorastała w Zawidowie (Seidenberg). Wojna zmusiła Panią Mariannę do ucieczki z rodzimego miasta do oddalonego o 13 km Frydlantu. Za wszel­ką cenę chciała wrócić do rodzinnych stron. Powrót do Zawidowa umożliwił jej oficer Wojska Polskiego, Władysław Margas, patrolujący nową granicę między czechosłowackimi Habarticami (Ebersdorf) a polskim już Zawidowem. Owo spotkanie okazało się “wiążące” dla nich obojga, pobrali się rok później, zamieszkali w Zawidowie i doczeka­li dwóch synów.

Pani Marianna Margas ukochała dzieci. Po­święciła życie nie tylko swoim synom, ale i setkom dzieci z Zawidowa. Two­rzyła Przedszkole Miejskie naprzeciwko okien swojego domu.W 1951 ro­ku rozpoczęła pracę w Miejskim Przedszkolu, któ­re prowadziła i nadzorowała aż do przejścia na emeryturę w 1985 roku, pracując do 65 roku życia. Znana i pamiętana przez wielu jako „Pa­ni z Przedszkola”. Wychowała niejedną generację dzieci, przekazując im pierw­sze wzorce do naśladowania, a było ich wiele w Pani Mariannie.

Skip to content