Nowe komputery będą wspomagały zdalną naukę

Zawidów znalazł się w gronie beneficjentów Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 i otrzymał 60 tys. złotych na realizację projektu Zdalna Szkoła. W ramach projektu gmina zakupi nowy sprzęt komputerowych do prowadzenia internetowych lekcji. 

Zdalna szkoła to program, który został stworzony z uwagi na obecną sytuację szkolnictwa spowodowaną pandemią koronawirusa. Zamknięcie placówek oświatowych wymusiło nowe standardy prowadzenia zajęć edukacyjnych. Uczniowie zamiast w szkolnych ławach zasiadają przed monitorami komputerów. 

Rządowy program Zdalna szkoła umożliwił samorządom pozyskanie dofinansowania ze środków unijnych na zakup komputerów, tabletów i oprogramowania do prowadzenia lekcji „w trybie online”

Na początku kwietnia złożyliśmy wniosek do tego programu – mówi Robert Łężny, burmistrz Miasta. – Tuż przed świętami otrzymaliśmy informację o przyznaniu 60 tysięcy złotych, za które zakupimy nowe laptopy i tablety wraz z oprogramowaniem do zdalnej nauki.

 Zawidów otrzymał 60 tysięcy złotych, a więc maksymalną kwotę o jaką mógł wnioskować. 

Projekt grantowy „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Oś priorytetowa nr I Powszechny dostęp do szybkiego Internetu. Działanie 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”.

Skip to content