„Cyfrowa gmina – Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, V oś priorytetowa”

Grant współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Polska Cyfrowa (POPC) na lata 2014-2020. 

Wnioskodawca (beneficjent)

Gmina Miejska Zawidów, http://www.zawidow.eu

Opis projektu

Grant ma na celu wsparcie Gminy Miejskiej Zawidów poprzez zakup niezbędnego sprzętu, warunkującego prawidłowe funkcjonowanie świadczonych usług publicznych. Jednostka samorządu ma wiele potrzeb w zakresie posiadanej infrastruktury sprzętowo-programowej.

Zakres rzeczowy obejmuje m.in. zakup nowego sprzętu – komputerów stacjonarnych z monitorami i przenośnych, ups, dysków twardych i serwera do przechowywania zapasowych kopii. Obecnie posiadany sprzęt jest już wyeksploatowany i przestarzały. Stare zabezpieczenia UPS, monitory i stacje robocze powodują utrudnienia w sprawnym świadczeniu usług publicznych i wydłużają czas ich realizacji.

Niezastąpionym dodatkiem jest skaner i możliwość kserowania dokumentów. Skaner A3 jest bardzo przydatny, nie ucina marginesóww skanowanych materiałach, mapach, projektach technicznych. Urządzenie może wydrukować także ogłoszenia i niewielkie plakaty.

Ujęto również wydatek związany z wymianą urządzenia UTM, zapewniającego ochronę brzegową.  W ramach przyznanego Grantu zaplanowano realizację zadania związanego z przeprowadzeniem diagnozy cyberbezpieczeństwa. Realizacja zadania wpisuje się w cele i efekty zakładane w V osi priorytetowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Przedsięwzięcie rozwinie potencjał jednostki samorządu terytorialnego w zakresie realizacji usług publicznych, inwestycje przyczynią się do rozwiązania bieżących problemów z dostępnością usług publicznych i skrócą czas ich realizacji. Projekt ma na celu również podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa poprzez zwiększenie możliwości i sprawności zapobiegania i reagowania na incydenty.

Opis koncepcji projektu

Opis koncepcji realizacji grantu wpisuje się w cele V. osi „Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia – REACT-EU” programu operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 oraz projektu „Cyfrowa Gmina”, jakim jest zwiększenie zdolności JST oraz podmiotów im podległych w zakresie realizacji usług publicznych na drodze teleinformatycznej, pracy i nauki zdalnej oraz wzmocnienie cyfrowe odporności na zagrożenia. Ponadto realizacja grantu przyczyni się do ograniczenia negatywnych skutków społecznych, gospodarczych oraz edukacyjnych wywołanych przez pandemię COVID-19 w latach 2020/21.

Wykaz zakupionych modułów:
  • Stacje robocze, 
  • UPS do komputerów, 
  • Urządzenie wielofunkcyjne A3, 
  • NAS zapasowa lokalizacja,  
  • UTM wymiana tradeUP,
  • Mobilna stacja robocza, 
  • Zarządzalny switch portowy, 
  • Modernizacja serwerowni, 
  • Diagnoza cyberbezpieczeństwa. 

Dzięki programowi „Cyfrowa Gmina”, którego środki pochodzą z #FunduszeEuropejskie EU, Gmina Zawidów pozyskała grant w wysokości 123.960,00 zł.

Logo instytucji finansujących projekt
Skip to content