Kolejne pieniądze na zakup sprzętu komputerowego do zdalnej nauki

Zawidów złożył wniosek do programu „Zdalna Szkoła Plus” na zakup kolejnego sprzętu komputerowego dla uczniów, którzy nie posiadają sprzętu umożlwiającego im realizację zdalnych lekcji. Pod koniec maja Miasto przekazało Szkole Podstawowej w Zawidowie komputery wraz z oprogramowaniem. 

Celem projektu „Zdalna Szkoła plus” jest zapewnienie uczniom i nauczycielom sprzętu komputerowego, umożliwiającego zdalną edukację.

Pierwszy wniosek na zakup sprzętu komputerowego do SP w Zawidowie Miasto złożyło na początku kwietnia. Gmina otrzymała wówczas 60 tysięcy złotych i zakupiła nowoczesny sprzęt komputerowy do nauki w trybie „online”

Na początku maja okazało się, że rząd dysponuje kolejnymi środkami na sprzęt do zdalnej nauki i tym razem Miasto pozyskało dokładnie 44 998,80 zł, za co kupi kilkanaście laptopów.

Wniosek o dotację został złożony w ramach programu Zdalna Szkoła Plus, który realizowany jest przez Ministerstwo Cyfryzacji. Jest to kontynuacja wcześniejszego programu Zdalna Szkoła i stanowi odpowiedź na aktualną sytuację szkolnictwa związaną z wprowadzeniem stanu epidemii na terenie kraju.

Projekt grantowy „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Oś priorytetowa nr I Powszechny dostęp do szybkiego Internetu. Działanie 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”.

Skip to content