Oświadczenie burmistrza miasta Zawidów

Oświadczenie Burmistrza Miasta w sprawie dzisiejszego spaceru (24.04), który ma odbyć się w Zawidowie w ramach transgranicznej akcji pn. „Wpuście nas do pracy, wpuście nas do domu”.

Szanowni Mieszkańcy,

W związku z tym, że spacer, który miał wyrażać niezadowolenie sytuacją, w jakiej znaleźli się mieszkańcy miasta pracujący za granicą, został przemianowany na manifestację, nie będę mógł wziąć w niej udziału. 

Organizacja manifestacji w czasie zagrożenia epidemicznego jest zabroniona prawem.  

Nie zmienia to faktu, że popieram osoby protestujące, które pozostały bez wsparcia ze strony organów wprowadzających zakazy. Pomimo tego, że zamknięcie granic jest decyzją jednostronną rządów, koniecznym jest przeprowadzenie konsultacji pomiędzy władzami krajów sąsiadujących, które wyjaśnią sytuację prawną osób zatrudnionych, a także poinformują pracowników, jakie jest zabezpieczenie socjalne ze strony pracodawców i rządów. W ramach tych konsultacji pracownicy powinni także jak najszybciej dowiedzieć się, jakie są ich szanse na powrót do pracy w przypadku utrzymania stanowisk lub otrzymać pozwolenie na jej bezpieczne wykonywanie „w ramach kwarantanny”. 

Lista osób zainicjowana wczoraj może być uzupełniona przez innych pracujących i zostanie przekazana Wojewodzie wraz z opisem problemów, z jakimi zmagają się mieszkańcy Zawidowa. Niezależnie od tego w dalszym ciągu będę podpisywał listy, które tworzone są w grupach samorządowców, mając na uwadze to, że tylko rozwiązanie systemowe dotyczące całego pogranicza może rozwiązać tą sytuację. 

Cały czas musimy wybierać między mniejszym i większym złem, a najgorszą informacją może być to że patrząc wyłącznie na siebie przyczynimy się do śmierci osób nam bliskich, gdyż o zakażeniu dowiemy się niestety zawsze za późno.

Skip to content