Termomodernizacja przedszkola na ostatniej prostej 

Dobiegają końca prace elewacyjne na budynku Przedszkola Publicznego w Zawidowie. Wcześniej budowlańcy wyrównali mury, przykleili izolację termiczną i zdemontowali wszystkie elementy, które znajdowały się do tej pory na ścianach budynku. Co jest jeszcze do zrobienia? Kosmetyka, czyli wykonanie nawierzchnia wokół przedszkola i uporządkowanie podwórka. 

Kończą się prace budowalne związane z termomodernizacją zawidowskiego przedszkola. Elewacja jest już w zasadzie zakończona. I trzeba przyznać, że prezentuje się niezwykle efektowanie. Estetyczny wygląd budynku to już niemal ostatni element w olbrzymim zakresie prac, jaki został wykonane na i w obiekcie. Zanim w ruch poszły „kolory” budowlańcy wyrównali mury i przykleili izolację termiczną oraz zdemontowali wszystkie elementy, które znajdowały się do tej pory na ścianach budynku i poprowadzili je wewnątrz murów.

Podczas termomodernizacji ściany przedszkola zostały osuszone, a dzięki takim zabiegom jak: docieplenie ścian, izolacja ścian fundamentowych, wymiana stolarki okiennej oraz drzwiowej i docieplenie stropodachu obiekt na stałe jest zabezpieczony przed wilgocią. 

W przedszkolu wymieniono również źródło ciepła z pieca węglowego na kaskadę 6 powietrznych pomp ciepła typu „monoblok” o klasie energetycznej A+++. Nowoczesna technologia inwerterowa w pompach ciepła spowoduje, iż ich załączanie zależne jest od aktualnego zapotrzebowania na ciepło, płynnie regulując wydajność poprzez zmianę prędkości oraz pracy sprężarki oraz wentylatora. 

To czego nie widać na zewnątrz to modernizacja oświetlenia na energooszczędne LED, które zostało już wykonane i działa sprawnie.

Równolegle z pracami termomodernizacyjnymi została również przebudowana klatka schodowa w przedszkolu. Jej główne zadanie to wydzielenie klatki schodowej na drogę ewakuacyjną i wyposażenie klatki w urządzenia oddymiania i instalacji awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego na drodze ewakuacyjnej w budynku przedszkola.

To co zostało do wykonania to nawierzchnie wokół przedszkola, uporządkowanie podwórka oraz wykonanie opaski wokół budynku. 

Zadanie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej: „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w wybranych gminach województwa dolnośląskiego” RPDS.03.03.01-02-0054/21 – realizacja projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Oś priorytetowa 3; Gospodarka niskoemisyjna; Poddziałania 3.3.1 „Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – konkursy horyzontalne” .

Logo instytucji finansujących zadanie
Skip to content