Przedszkole Publiczne: Wykonawca wszedł na plac budowy  

Rozpoczęła się termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Zawidowie. Trwa izolacja ścian fundamentowych. W sierpniu firma planuje także wymianę oświetlenia na energooszczędne i rozpoczęcie prac związanych z dociepleniem stropodachu. 

Projekt pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w wybranych gminach województwa dolnośląskiego” jest już w fazie realizacji. Przypomnijmy, że w ramach tego przedsięwzięcia Miasto zmodernizuje budynek Przedszkola Publicznego.

Aktualnie wrocławska firma, która wygrała przetarg tj. Max Energy Sp. z o.o. Monika Kruszewska izoluje ściany fundamentowe. W sierpniu wykonawca planuje także wymianę oświetlenia na energooszczędne i rozpoczęcie prac związanych z dociepleniem stropodachu. 

Zakres całej inwestycji obejmuje: 

 • wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,
 • wymianę parapetów zewnętrznych i wewnętrznych,
 • docieplenie stropodachu nad I piętrem,
 • wymianę rynien i rur spustowych,
 • osuszenie zawilgoconych ścian fundamentowych oraz wykonaniu hydroizolacji,
 • docieplenie ścian fundamentowych, 
 • docieplenie ścian nadziemia i attyki styropianem,
 • wykonanie wyprawy elewacyjnej zgodnie z rysunkiem elewacji oraz wizualizacji,
 • wykonanie opaski z kostki betonowej lub granitowej wokół budynku,
 • obniżenie poziomu posadzki w kotłowni,
 • modernizację instalacji elektrycznej oświetleniowej budynku (instalacja energooszczędna),
 • wymianę źródła ciepła na kaskadę 6 pomp ciepła oraz wymianie zasobnika ciepłej wody użytkowej. 

Koniec inwestycji zaplanowano na koniec kwietnia 2023r.

Zadanie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej: „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w wybranych gminach województwa dolnośląskiego” RPDS.03.03.01-02-0054/21 – realizacja projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Oś priorytetowa 3; Gospodarka niskoemisyjna; Poddziałania 3.3.1 „Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – konkursy horyzontalne” .

Logo instytucji dofinansowującej i instytucji pośredniczących
Skip to content