Trwa nabór wniosków z Programu „Ciepłe Mieszkanie”

Przypominamy mieszkańcom Zawidowa, że trwa nabór wniosków z Programu „Ciepłe Mieszkanie”, na który gmina pozyskała 1 mln złotych z Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Zachętą jest dofinansowanie m.in. do wymiany starych pieców na nowe, ekologiczne źródła ciepła. Program skierowany jest do właścicieli mieszkań w budynkach wielorodzinnych.

Informacje o Programie:

„Ciepłe Mieszkanie” to program skierowany do właścicieli mieszkań w budynkach wielorodzinnych. Ma zachęcać zawidowian do wymiany starych pieców (stałopalnych źródeł ciepła) na nowe, ekologicznie źródła ciepła oraz do działań dodatkowych np. do wymiany okien i drzwi zewnętrznych. Zachętą jest dofinansowanie. Inwestycje mogą być jednak rozpoczęte nie wcześniej niż od dnia podpisania umowy o dofinansowanie z gminą Zawidów.

Termin zakończenia realizacji przedsięwzięcia nie później niż 15.12.2023r.

Nabór wniosków rozpoczął się 20 marca 2023r. i trwać będzie do 31.07.2023r. roku lub do wyczerpania środków.

Dla kogo dofinansowanie?

Beneficjentem końcowym jest osoba fizyczna posiadająca tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego, znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym. 

Dotacja może być udzielona na wymianę źródła ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalu mieszkalnym znajdującym się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym pod warunkiem, że: 

 • Lokal mieszkalny położony jest na terenie gminy Zawidów; 
 • W lokalu mieszkalnym nie jest prowadzona działalność gospodarcza na powierzchni całkowitej przekraczającej 30% lokalu mieszkalnego.

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

Program wspiera zastosowanie:

 • kotła gazowego kondensacyjnego,
 • kotła na pellet drzewny o podwyższonym standardzie,
 • ogrzewania elektrycznego,
 • pompy ciepła powietrze/woda lub pompy ciepła powietrze/powietrze,
 • podłączenie lokalu do wspólnego efektywnego źródła ciepła.

Dodatkowo możliwe będzie wykonanie:

 • instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w lokalu mieszkalnym,
 • instalacji gazowej od przyłącza gazowego / zbiornika na gaz do kotła
 • wymiany okien i drzwi oddzielających lokal od przestrzeni nieogrzewanej lub środowiska zewnętrznego,
 • wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła w lokalu mieszkalnym,
 • dokumentacji projektowej dotyczącej powyższego zakresu.

Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” (wniosek).

INFORMACJE O PROGRAMIE [TU]

Skip to content