„Czyste Powietrze”. Wymień stary piec na nowoczesne źródła ogrzewania

Informujemy, że od poniedziałku 16 sierpnia 2021r. w Ośrodku Kultury w Zawidowie działa punkt konsultacyjno – informacyjny rządowego programu „Czyste Powietrze”. W punkcie mieszkańcy zainteresowani m.in. dotacją do wymiany starego pieca na nowe, ekologiczne źródła ciepła mogą skorzystać z pomocy doradcy energetycznego. 

Punkt konsultacyjny czynny jest w każdy poniedziałek w godzinach od 09.00 – 17.00. Jego siedziba znajduje się w Ośrodku Kultury w Zawidowie (1 piętro).

Kontakt telefoniczny dla interesantów w sprawie programu „Czyste Powietrze” możliwy jest w każdy czwartek od godziny 9.00-17.00 pod numerem telefonu: 784 737 516.

Do zadań punktu konsultacyjnego należy:
  • udzielanie informacji o programie osobom zainteresowanym złożeniem wniosku o dofinansowanie,
  • wsparcie w zakresie przygotowania wniosku o dofinansowanie,
  • pomoc przy rozliczeniu przyznanego dofinansowania.
Kto może skorzystać z dotacji?

Osoba fizyczna, która:

  • jest właścicielem lub współwłaścicielem domu jednorodzinnego lub wydzielonego w takim domu lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą,
  • ma roczne zarobki (dochód roczny) do 100 000 zł – wtedy może starać się o podstawowe dofinansowanie lub ma miesięczne łączne zarobki jej i osób z nią mieszkających i wzajemnie utrzymujących się, które w przeliczeniu na osobę (przeciętny dochód na osobę w gospodarstwie domowym) nie przekraczają: 1564 zł – jeżeli mieszka z kimś, 2189 zł – jeżeli mieszka sama.

Więcej informacji na temat programu rządowego (TU)

Czyste Powietrze” (PPCP) – Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko na lata 2021-2027 (FEnIKS) 
Skip to content