Ciepłe Mieszkanie 2023. Gmina zachęca mieszkańców do udziału w programie

Właściciele mieszkań w budynkach wielorodzinnych, najemcy mieszkań komunalnych i wspólnoty od 3 do 7 lokali mieszkalnych (np. właściciele mieszkań w kamienicach i małych blokach) mają szansę na dotacje do wymiany kopciuchów i poprawę efektywności energetycznej. Wsparcie z programu „Ciepłe Mieszkanie” II – z budżetem 1,75 mld zł – wyniesie do 41 tys. zł dla osób fizycznych i do 375 tys. zł dla wspólnot mieszkaniowych. 

Gmina Zawidów serdecznie zaprasza mieszkańców (osoby fizyczne) oraz wspólnoty zainteresowane programem „Ciepłe Mieszkanie” II do udziału w projekcie. Swój udział mieszkańcy deklarują osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego, pokój nr 4, lub telefonicznie pod numerem 75 77 88 282 wew. 115 lub 121 w terminie do 22 grudnia 2023 roku. 

Dla kogo i na co?

Celem programu „Ciepłe Mieszkanie” II jest wsparcie wymiany źródeł ciepła na paliwo stałe i poprawa efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych.

Informacja dla osób fizycznych

W ramach kosztów kwalifikowanych dla osób fizycznych przewiduje się dofinansowanie na demontaż nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe (tzw. kopciuchów) oraz zakup i montaż źródła ciepła albo podłączenie lokalu mieszkalnego do efektywnego źródła ciepła w budynku. Jeśli to zadanie zostanie wykonane, dopuszcza się także sfinansowanie: zakupu i montażu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, wykonanie stolarki okiennej i drzwiowej, a także przygotowanie niezbędnej dokumentacji projektowej.

Informacja dla wspólnot mieszkaniowych

W przypadku wspólnot mieszkaniowych dotacja obejmie: demontaż wszystkich nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe w budynku oraz zakup i montaż wspólnego źródła ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i cwu, zakup i montaż: nowej instalacji centralnego ogrzewania i/lub cwu, wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi, drzwi/bram garażowych, mikroinstalacji fotowoltaicznej, a także na przygotowanie dokumentacji (audyt energetyczny, dokumentacja projektowa, ekspertyzy).

W przeciwieństwie do Czystego Powietrza, w Ciepłym Mieszkaniu II wnioskodawcy nie składają dokumentów bezpośrednio do operatorów programu, czyli Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW). Gminy pełnią rolę pośredników między końcowymi beneficjentami a WFOŚiGW i to one przyjmują wnioski o dotacje. Aby było to możliwe, muszą najpierw zgłosić się do udziału w projekcie. Dopiero wtedy mogą uruchomić programy wsparcia dla swoich mieszkańców, co umożliwi właścicielom mieszkań składanie wniosków w urzędach gminy.

Bieżące informacje o programie Ciepłe Mieszkanie II znajdą Państwo na stronie Czystego Powietrza.

Czyste Powietrze” (PPCP) – Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko na lata 2021-2027 (FEnIKS) 
Skip to content