Dopłaty do wymiany „kopciuchów” w budynkach wielorodzinnych

Od 11 października mieszkańcy Dolnego Śląska mogą skorzystać z dopłat do wymiany kopciuchów w budynkach wielorodzinnych. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej poinformował, że wraz z Ministerstwem Klimatu i Środowiska przeznaczy na ten cel 20 mln zł. Szczególne preferencje przewidziano dla mieszkańców gmin umiejscowionych na granicy Polski z Czechami.

Wymiana kopciuchów w ramach pilotażu ruszyła 11 października i potrwa do 2024 roku, a dofinansowanie mogą uzyskać właściciele mieszkań w budynkach liczących od 3 do 20 lokali. Program jest uzupełnieniem ogólnopolskiego programu „Czyste Powietrze” w ramach którego podpisano już 240 tys. umów. Zakłada się, że za dodatkowe 20 mln złotych w naszym regionie uda się wymienić 720 nieefektywnych pieców na paliwo stałe oraz przeprowadzić termomodernizację w 360 budynkach i mieszkaniach.

Zwiększyliśmy planowany budżet działania z 15 do 20 mln zł, ponieważ wprowadziliśmy dodatkowe preferencje dla budynków zlokalizowanych na terenach gmin graniczących z Republiką Czeską. Mieszkańcy tych właśnie gmin będą mieli szansę na wyższe dotacje, czyli większą o dziesięć punktów procentowych intensywność dofinansowania – powiedział minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka.

Dolny Śląsk jest województwem o największym skupieniu budownictwa wielorodzinnego w stosunku do pozostałych regionów kraju. Większość tych budynków jest ogrzewana przestarzałymi piecami. – Ta forma zabudowy powoduje, że szczególnie potrzebne są tu inwestycje w ekologiczne źródła ciepła. Rozszerzając program o budynki wielorodzinne, wspólnie z ich mieszkańcami zadbamy o lepszą jakość powietrza – powiedział prezes WFOŚiGW we Wrocławiu Łukasz Kasztelowicz. To właśnie we wrocławskim oddziale Funduszu będzie można składać wnioski o dofinansowanie.

Dolnośląskie dotacje przewidziano na wymianę starych kotłów i pieców na paliwo stałe na bardziej efektywne i ekologiczne źródła ciepła. Dotacje przeznaczona mogą być również na modernizację instalacji centralnego ogrzewania, wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła, ocieplenie przegród budowlanych, mikroinstalację fotowoltaiczną, dokumentację projektową, audyt energetyczny i ekspertyzy.

Kto może zostać beneficjentem?

Beneficjentami programu w podstawowym poziomie dofinansowania mogą zostać osoby fizyczne o rocznym dochodzie nieprzekraczającym 100 tys. zł, będące właścicielami lub współwłaścicielami lokali mieszkalnych w budynku wielorodzinnym od 3 do 20 lokali mieszkalnych. W tym przypadku dofinansowanie wynosi od 30 proc. do nawet 45 pro. kosztów w zależności od rodzaju realizowanego przedsięwzięcia.

Dotacja wyniesie:
  • do 20 tys. zł w przypadku wymiany źródła ciepła na pompę ciepła powietrze/woda oraz inwestycji z zakresu wymiany stolarki okiennej i drzwiowej lub montażu wentylacji;
  • do 15 tys. zł, jeśli będą to inne źródła ciepła albo podłączenie do efektywnego źródła ciepła w budynku połączone ze wspomnianymi zadaniami z zakresu wymiany stolarki okiennej i drzwiowej lub montażu wentylacji;
  • do 5 tys. zł, jeśli przeprowadzona będzie tylko wymiana stolarki okiennej i drzwiowej lub zakup i montaż wentylacji, bez wymiany źródła ciepła.

Dla podwyższonego poziomu dofinansowania (tak jak w programie „Czyste Powietrze” konieczne będzie zaświadczenie z gminy o dochodach) będą to odpowiednio dotacje w wysokości do: 30, 25 i 10 tys. zł, maksymalnie do 60 proc. kosztów wykonanego przedsięwzięcia. Beneficjentami pilotażu mogą zostać również wspólnoty mieszkaniowe w budynku wielorodzinnym od 3 do 20 lokali. W tym przypadku nie będzie występować kryterium dochodowe.

Wyższe dotacje dla przygranicznych gmin

Dla mieszkańców gmin graniczących z Republiką Czeską dotacje będą odpowiednio wyższe o dziesięć punktów procentowych. W programie określono, że tych gmin jest 30, a wśród nich m.in.: Bogatynia, Zgorzelec, Nowa Ruda, Jelenia Góra, Szklarska Poręba, Kudowa Zdrój.

Warto przypomnieć, że warunki dolnośląskiego pilotażu zakładają, że jeśli w budynku lub lokalu mieszkalnym prowadzona jest działalność gospodarcza, to dotacja będzie pomniejszana proporcjonalnie do powierzchni zajmowanej na jej prowadzenie (jeśli powierzchnia przeznaczona dla działalności gospodarczej przekracza 30 proc. – przedsięwzięcie nie kwalifikuje się do dofinansowania), a jeśli budynek lub lokal mieszkalny wyposażony jest w inne źródło ciepła niż na paliwo stałe lub źródło na paliwo stałe spełniające wymagania minimum klasy 5 normy EN 303-5, wówczas dotacja możliwa jest tylko na docieplenie lub wymianę stolarki okiennej i drzwiowej oraz zakup i montaż wentylacji.

Przyszli beneficjenci powinni też wiedzieć, że po zakończeniu przedsięwzięcia w budynku lub mieszkaniu nie mogą być użytkowane źródła ciepła na paliwo stałe o klasie niższej niż 5, ponadto wszystkie źródła ciepła muszą spełniać docelowe wymagania uchwały antysmogowej przyjętej przez Sejmik Województwa Dolnośląskiego. Mówi ona, że od 1 lipca 2028 roku będzie można eksploatować tylko kotły minimum 5 klasy.

Wnioski będą przyjmowane od dnia 11 października 2021 r. do dnia 31 sierpnia 2022 r. lub do wyczerpania budżetu Programu.

Szczegóły pilotażu dostępne w zakładce Złóż wniosek

Źródło: gazetawroclcawska.pl, wfosigw.wroclaw.pl

Skip to content