Spis Powszechny 2021. Czy każdy domownik musi osobno dokonać spisu?

Choć Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań w 2021 r. rozpoczął się 1 kwietnia Polki i Polacy mają jeszcze czas na spisanie się do 30 września 2021 roku. Specjalnie dla was, sprawdziliśmy, czy każdy domownik musi się spisać osobno?

W spisie powszechnym musi wziąć udział każda osoba przebywająca w Polsce na stałe lub tymczasowo oraz Polacy mieszkający za granicą. Osobie, która nie weźmie udziału w Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021, grozi kara do pięciu tys. złotych. Dodatkowo osobie, która poda w spisie nieprawdziwe informacje, oprócz kary finansowej może grozić do dwóch lat więzienia.  

Czy każdy domownik musi spisać się samodzielnie?

Pojawiają się pytania, czy spis jest obowiązkowy dla wszystkich członków gospodarstwa domowego oraz, czy każdy domownik musi się spisać samodzielnie. Po pierwsze w badaniu muszą wziąć udział wszystkie osoby, jednak nie ma obowiązku, aby każdy robił to samodzielnie. Wszystkich domowników może spisać jedna osoba mieszkająca w gospodarstwie domowym.

Jak samodzielnie spisać się przez Internet – instrukcja

„Na pytania zawarte w kwestionariuszu do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021, o ile w pytaniach nie określono inaczej, należy udzielić odpowiedzi zgodnie ze stanem na dzień 31.03.2021 r.” – czytamy na stronie rządu.

Podstawową formą jest tak zwany samospis internetowy, czyli po prostu wypełnienie formularza dostępnego na stronie internetowej spis.gov.pl. Zalogować można się przez profil zaufany, bankowość elektroniczną lub po prostu numer PESEL (z dodatkowym uwierzytelnieniem w postaci odpowiedzi na pytania o rodziców). 

Jakie są pytania w Spisie Powszechnym 2021?

Po podaniu swoich danych osobowych przejdziemy do odpowiedzi na pytania z takich kategorii jak miejsce zamieszkania i jego status prawny, poziom wykształcenia, relacje rodzinne i gospodarstwo domowe, migracje wewnętrzne i zewnętrzne czy aktywność ekonomiczną

Skip to content