Przebudowa parkingu i chodnika przy ul. Szkolnej w Zawidowie – miasto szuka wykonawcy

Do 27. października br. firmy zainteresowane robotami publicznymi związanymi z przebudową parkingu i chodnika przy ul. Szkolnej w Zawidowie mają czas na złożenie swojej oferty cenowej. 

Wykonawcy zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP.

Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia i wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150MB. Do przygotowania oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu osobistego lub podpisu zaufanego. 

Miejsce składania ofert: drogą elektroniczną przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal

Termin składania ofert: 2021-10-27, godz. 12:00

Termin otwarcia ofert: 2021-10-27, godz. 12:15

Więcej informacji na temat zamówienia [TU]

Skip to content