Strażacy-ochotnicy z Zawidowa odebrali promesy na nowy sprzęt z programu „Mały Strażak”

Wczoraj (8.10) na terenie Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej nr 1 Państwowej Straży Pożarnej w Jeleniej Górze odbyło sie wręczenie promes na pieniądze z programu „Mały Strażak” dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej. Promesę w kwocie 19.482,30 zł odebrali także zawidowscy strażacy, kupią za to nowowczesny sprzęt, który pomoże im walczyć z katastrofami ekologicznyni, a także pożarami, powodziami i wypadkami komunikacyjnymi.

Kamery termowizyjne, wały zapory przeciwpowodziowej, piła do cięcia betonu i metalu, kurtyny wodne, to tylko niektóre z nowych elementów wyposażenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Zawidowie, które zostaną zakupione dzięki dotacji z programu pn. „Mały Strażak” ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Na zakup nowoczensnego wyposażenia strażacy ochotnicy z Zawidowa otrzymali promosę w wysokości 19.482,30 zł. Wniosek wraz z niezbędną dokumentacją pomógł strażakom przygotować Urząd Miejski w Zawidowie.

Na ogłoszony przez WFOŚiGW we Wrocławiu nabór wpłynęło łącznie 236 wniosków z OSP na łączną kwotę blisko 3,7 mln złotych. Nowe wyposażenie, które już niebawem trafi do do jednostkek ma pomóc strażakom w prowadzeniu akcji zapobiegającym skażeniom środowiska niebezpiecznymi substancjami oraz w trakcie powodzi, pożarów i wypadków drogowych. Wielkość dofinansowania ze środków WFOŚiGW, o jakie mogły się ubiegać jednostki OSP wynosiła do 90 procent kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia. Maksymalna kwota dotacji to 20 tysięcy złotych.

OSP w Zawidowie
Skip to content