Ważne informacje dotyczące wniosków o 800 plus

Otrzymujesz 800 plus na dziecko? Nie zostało już wiele czasu na złożenie wniosku. Lepiej więc się pospieszyć, bo jeśli nie zdążysz tego zrobić w terminie, pieniądze mogą się opóźnić. Aby otrzymać świadczenie na nowy okres rozliczeniowy, konieczne jest złożenie wniosku tylko drogą elektroniczną.

Termin na złożenie wniosków na nowy okres świadczeniowy mija 30 kwietnia, co jest niezbędne, aby utrzymać ciągłość wypłat 800 plus. ZUS przyjmuje wnioski od 1 lutego tego roku, a obecny okres świadczeniowy kończy się 31 maja. Nowy okres rozpoczyna się 1 czerwca.

Jeżeli wniosek o 800 plus nie zostanie złożony do 30 kwietnia, rodzice lub opiekunowie dziecka mogą mieć przerwy w wypłacie, jednak pieniądze nie zostaną utracone. Zamiast tego, otrzymają wyrównanie za okres, w którym przerwa nastąpiła. Istnieje również druga ewentualność, w której świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało od miesiąca złożenia wniosku.

Aby otrzymać świadczenie wychowawcze na nowy okres świadczeniowy, należy złożyć odpowiedni wniosek przez Internet do ZUS.

Można to zrobić za pomocą:

  • platformy Usług Elektronicznych ZUS,
  • bezpłatnej aplikacji mobilnej mZUS,
  • portalu Emp@tia,
  • bankowości elektronicznej.

Jeśli złożysz prawidłowo wypełniony wniosek:

  • od 1 lutego do 30 kwietnia 2024 r. – ZUS rozpatrzy wniosek i wypłaci świadczenie w terminie do 30 czerwca 2024 r.,
  • od 1 do 31 maja 2024 r. – ZUS rozpatrzy wniosek i wypłaci świadczenie z wyrównaniem za czerwiec – w terminie do 31 lipca 2024 r.,
  • od 1 do 30 czerwca 2024 r. –  ZUS rozpatrzy wniosek i wypłaci świadczenie z wyrównaniem za czerwiec – w terminie do 31 sierpnia 2024 r.,
  • od 1 do 31 lipca 2024 r. – ZUS rozpatrzy wniosek i wypłaci świadczenie z wyrównaniem jedynie od lipca – w terminie do 30 września 2024 r.,
  • od 1 do 31 sierpnia 2024 r. – ZUS rozpatrzy wniosek i wypłaci świadczenie, z wyrównaniem jedynie od sierpnia – w terminie do 31 października 2024 r.

Program „Rodzina 800+” to wsparcie rodzin w częściowym pokryciu wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych.

W ramach tego programu rodzinom z dziećmi na utrzymaniu przysługuje świadczenie wychowawcze na każde dziecko w wieku do ukończenia 18 roku życia.

Skip to content