Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 30

Zasięg ostrzeżenia w województwie


Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 30


Nazwa biura IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych we Wrocławiu
Zjawisko/stopień zagrożenia Przymrozki/ 1
Obszar województwo dolnośląskie powiat zgorzelecki
Ważność od godz. 00:00 dnia 12.05.2020 do godz. 07:00 dnia 13.05.2020
Przebieg Prognozuje się miejscami spadek temperatury do 0°C, -2°C, a przy gruncie do -3°C. Temperatura
maksymalna 8°C do 12°C.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%) 90%
Uwagi Możliwe przedłużenie ważności ostrzeżenia do piątku 15.05.2020.
Dyżurny synoptyk
IMGW-PIB
Janusz Zieliński
Godzina i data wydania godz. 12:08 dnia 11.05.2020
SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: PRZYMROZKI/1 dolnośląskie/zgorzelecki od 00:00/12.05 do 07:00/13.05.2020 temp. min -2 st., przy gruncie -3 st.
Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie
dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy
Biuro Prognoz Meteorologicznych we Wrocławiu
51-616 Wrocław ul. Parkowa 30
tel: 071-320-01-50, fax: 071-348-73-37
email: meteo.wroclaw@imgw.pl
www: www.imgw.pl

Skip to content