INFORMACJA O NIEBEZPIECZNYM ZJAWISKU

Biuro: Biuro Prognoz Hydrologicznych we Wrocławiu, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych we Wrocławiu

INFORMACJA O NIEBEZPIECZNYM ZJAWISKU: 86

Gwałtowne wzrosty stanów wody – stopień: 1 – zlewnia: Nysa Łużycka do Zgorzelca.

Prawdopodobieństwo: 65%
Przebieg: W zlewniach dopływów górnej i środkowej Odry, w wyniku opadów burzowych mogą wystąpić wzrosty stanów wody do strefy stanów wysokich, lokalnie mogą zostać przekroczone stany ostrzegawcze.

Uwagi: informacja wydana w związku z prognozowanymi opadami o charakterze burzowym, które występują lokalnie. Intensywny, punktowy opad może spowodować zagrożenie hydrologiczne w miejscu swojego wystąpienia oraz w dół biegu cieku.

Ważne: od 14:12 16.07.2020  do: 08:00 17.07.2020

Czas wydania: 14:12 16.07.2020

synoptyk IMGW-PIB: Leszek Jelonek

Skip to content