Witka-Smeda

logo W S
Tu jest realizowany / To jest projekt z Programu Współpracy Transgranicznej
Interreg V-A Republika Czeska-Polska.
Nazwa projektu:Witka – Smeda – zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko – czeskiego – etap IWITKA – SMĚDÁ – „turistický rozvoj polsko-českého pohraničí“ I. etapa
Główny cel projektu
Celem głównym projektu jest wzrost atrakcyjności turystycznej pogranicza polsko – czeskiego poprzez rozszerzenie bazy turystycznej, stworzenie miejsc rekreacji i wypoczynku dla turystów, stworzenie nowego produktu turystycznego, który w połączeniu z istniejącą infrastrukturą oraz bazą rekreacyjną rozszerzy ofertę turystyczną na trój styku granic.Cíl: Hlavním cílem projektu je nárůst turistické atraktivity v polsko-českém pohraničí prostřednictvím rozšíření turistické základny, vytvoření rekreačních a odpočinkových míst pro turisty, vytvoření nového turistického produktu, který ve spojení se stávající infrastrukturou a rekreační rozšíří turistickou nabídku v trojmezí.
Nazwa Partnera Wiodącego i Partnerów Projektu + logo*:
Partner Wiodący: Gmina Zgorzelec / Obec Zgorzelec
Partnerzy projektu: Gmina Černousy / Obec Černousy
Gmina Miejska Zawidów / Město ZawidówGmina Sulików / Obec Sulików
Wartość projektu, w tym dofinansowanie z UE:
Całkowita wartość projektu: 547 348,96 Euro
Wartość dofinansowania z EFRR: 465 246,61 Euro
Skip to content