W Spytkowie powstaje pomost widokowo-rekreacyjny. Najtrudniejsze prace zostały już wykonane

W Spytkowie widać już zarys pomostu widokowo-rekreacyjnego. Najtrudniejsze prace związane z zakotwiczeniem podtrzymania konstrukcji zostały już zakończone.

Kolejny etap prac budowlanych związanych z budową pomostu widokowo-rekreacyjnego w Spytkowie został już zakończony. Od strony wody jest już widoczny zarys konstrukcji. Wykonano już najtrudniejsze prace polegające na zakotwiczeniu podtrzymania pomostu. Przed wykonawcą roboty związane z montażem konstrukcji oraz zagospodarowaniem terenu.

Głównym założeniem tej inwestycji jest zagospodarowanie widokowych terenów w Spytkowie nad zbiornikiem Witka w ramach projektu „Witka – Smeda” – zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko-czeskiego – etap I” wraz z montażem małej architektury. Realizacja stanowi kolejny krok do rozwoju bazy turystycznej w gminie Zgorzelec. Po trwających już kilka lat działaniach obejmujących rozwój szlaków kajakowych i rowerowych przyszła pora na działania związane z największym w powiecie akwenie wodnym.

Projekt współfinansowany jest  z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska.

Logo programu Interreg V-A Republika Czeska -Polska
Skip to content