Za nami oficjalne zakończenie projektu turystycznego Witka-Smeda

W miniony piątek, 1 października br. na Zameckim Dworze w Ĉernousach odbyło się oficjalne zamknięcie projektu turystycznego pn. Witka-Smeda. Było symboliczne przecięcie wstęgi na nowo wybudowanym molo w Spytkowie i impreza, w takcie której partnerzy projektu podsumowali wszystkie działania, które rozpoczęły się  już w 2018 roku. 

Przypomnijmy, że w projekt zagospodarowania jeziora i terenów wokół niego, zaangażowały się trzy dolnośląskie samorządy: Gmina Zgorzelec, Sulików, Zawidów oraz czeski partner gmina Cernousy (kraj liberecki). 

W ramach inwestycji Gmina Zgorzelec, główny partner w projekcie, czytelnie oznakowała i opisała trasę turystyczną (pętlę wokół jeziora) i wybudowała molo widokowe. Zagospodarowała także teren jeziora na cele rekreacyjne. 

Gmina Sulików wybudowała swoją część trasy rowerowej i oznakowała ją w kierunku Jeziora Witka na odcinku ok. 2,5 km. Szlak został oznaczony w sposób jasny i przejrzysty, co umożliwia pieszym i rowerzystom poruszanie się nim w kierunku gmin partnerskich. 

Gmina Zawidów wybudowała kolejną cześć trasy w ramach wspólnej pętli, tworząc tym samym nowe polsko – czeskie połączenie. Zawidowski ciąg pieszo-rowerowy zaprowadzi turystę do czeskiej gminy Černousy, kolejnego partnera w przygranicznym przedsięwzięciu. 

Kolejny odcinek trasy rowerowej dołożyły czeskie Černousy, umożliwiając tym samym turystom przyjemną, bezpieczną i szybką podróż po atrakcjach krajobrazowych dwóch sąsiadujących ze sobą krajach.

W miniony piątek, 1 października br. 4 parterów projektu podsumowało swoją pracę. Impreza wieńcząca projekt unijny odbyła się na Zameckim Dworze w Ĉernousach. A zainaugurowało ją uroczyste przecięcie wstęgi na nowo wybudowanym molo w Spytkowie. Symbolicznego gestu dokonali Wójt Gminy Zgorzelec – Piotr Machaj, Burmistrz Miasta Zawidów – Robert Łężny, Wójt Gminy Sulików – Robert Starzyński, Starosta Obec Ĉernousy – Miroslav Richter.

Po oficjalnym otwarciu imprezy wszyscy uczestnicy mieli okazję obejrzeć prezentację przedstawiającą efekty projektu, a także film promujący nową trasę rowerową. Na wszystkich przybyłych na uroczystość czekały liczne atrakcje oraz poczęstunek przygotowany przez partnera czeskiego. Każdy uczestnik imprezy otrzymał także upominki związane z turystyką pieszą i rowerową. 

Projekt realizowany był od 2018 roku, formalne zamkniecie projektu nastąpi w grudniu tego roku. Przedsięwzięcie zrealizowano dzięki środkom z Europejskiego Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska. Projekt. 

Łączna wartość projektu to 635 726,96 euro a dofinansowania 466 222,41 euro na wszystkich Partnerów.

Logo programu Interreg V-A Republika Czeska -Polska
Logo programy dofinansowującego projekt unijny.
Skip to content