Powrót do nauki zdalnej

Uczniowie wszystkich klas szkół podstawowych od 22 marca do 11 kwietnia 2021 r. będą uczyli się zdalnie. 

Z uwagi na wysoki wzrost zachorowalności w kraju, od 22 marca do 11 kwietnia 2021 r. naukę w trybie zdalnym będą realizowali uczniowie wszystkich klas szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży w całym kraju.

Przed ekrany monitorów powróciło 104 uczniów zawidowskiej podstawówki: 40 z klas pierwszych, 32 z drugich i 32 z klas trzecich. Na wniosek rodziców pracujących w podmiotach leczniczych lub wykonujących zadania publiczne w związku ze zwalczaniem COVID-19, dla dzieci z klas I-III szkoła może zapewnić opiekę świetlicową oraz zajęcia zdalne na terenie szkoły.

Placówki wychowania przedszkolnego nadal pracują bez zmian, przy zachowaniu zasad reżimu sanitarnego.

Do 11 kwietnia zostaje przedłużone kształcenie na odległość dla również szkół:
    • ponadpodstawowych, 
    • szkół dla dorosłych, 
    • placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego.

Zasady działania szkół i placówek specjalnych pozostają również bez zmian.

Skip to content