„Wystawka”, czyli jesienna zbiórka odpadów wielkogabarytowych

Jeśli masz w swoim domu albo gospodarstwie odpady, które nie mieszczą się do zwykłego kontenera na śmieci, to możesz się ich pozbyć podczas najbliższej „wystawki”. Odpady wielkogabarytowe: meble, zużyty sprzęt RTV i AGD bezpłatnie odbierze Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Zawidowie. Zobacz, terminy i zasady odbioru. 

„Wystawka” to nic innego jak zbiórka odpadów wielkogabarytowych: mebli oraz sprzętu RTV i AGD. Wszystko nieodpłatnie odbierze PUK Zawidów. 

TERMINY

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych odbędzie się w dniach od 21 do 24 września 2021. Odpady muszą być zgromadzone na posesjach mieszkańców, nie mogą zajmować ulic i chodników.  

ZASADY

Wywóz odpadów odbywał się będzie w sposób zorganizowany tj. zanim przygotujemy gabaryty do wywozu kontaktujemy się z pracownikami Urzędu Miejskiego w Zawidowie, informujemy ich o tym iż bierzemy udział w zbiórce i podajemy swój adres. Zgłoszeń można dokonywać w sposób telefoniczny lub internetowy w terminie od 10 do 16 września 2021. 

KONTAKT DO PRACOWNIKÓW URZĘDU 

Tel: 75 77 88 282 wew. 122, 114, zgłoszenia można dokonać wysyłając SMS pod nr. 797 141 900 lub E-mail: dk@zawidow.euzps@zawidow.eu

UWAGA!

Mieszkańcy, którzy nie dokonają wcześniejszego zgłoszenia, nie mogą liczyć na to, że ich odpady zostaną odebrane. 

ODPADY WIELKOGABARYTOWE, CO MOŻNA ODDAĆ?

Meble, dywany oraz zużyty sprzęt elektryczny i AGD, meble ogrodowe. 

ODPADY WIELKOGABARYTOWE, CZEGO NIE ODDAJEMY?

Odpadów niebezpiecznych (rozpuszczalników, farb, środków ochrony roślin detergentów zwierające substancje niebezpieczne, papy, eternitu), gruzu, styropianu budowlanego oraz części samochodowych, opon, odzieży.

W trakcie wrześniowej zbiórki nie można także oddawać worków ze szkłem i opakowaniami z plastiku oraz makulatury.

Skip to content