Przedszkole Publiczne w Zawidowie – zaproszenie do składania ofert

Burmistrz Miasta Zawidów zaprasza do złożenia ofert cenowych na udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 130.000 zł na zadanie pn.: „Wydzielenie klatek schodowych na drogi ewakuacyjne i wyposażenie klatek w urządzenia oddymiania i instalacji awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego na drogach ewakuacyjnych w budynku przedszkola publicznego w Zawidowie przy ul. Parkowej 2”. 

Ofertę należy złożyć drogą elektroniczną na adres: zps@zawidow.eu do dnia 16.12.2021r.
Oferty, które zostaną złożone lub wpłyną do Zamawiającego po wyznaczonym terminie ich składania, jak również oferty przesłane drogą pocztową, kurierem bądź faksem nie będą rozpatrywane. Jako termin złożenia oferty liczy się data dostarczenia oferty na serwer pocztowy Zamawiającego. 

Więcej o zamówieniu [TU]

Skip to content