Termomodernizacja Przedszkola Publicznego – kolejny przetarg w UM 

W Zawidowie ostatnio przetarg za przetargiem, tym razem na portalu zakupowym miasto ogłosiło kolejne postępowanie – na termomodernizację Przedszkola Publicznego. Wykonawcy zainteresowani realizacją inwestycji mają czas do końca miesiąca na złożenie swojej oferty.

Do 31 maja br. firmy zainteresowane przeprowadzeniem termomodernizacji Przedszkola Publicznego w Zawidowie mają czas na złożenie swoich ofert.

Zakres inwestycji obejmuje: 

 • wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,
 • wymianę parapetów zewnętrznych i wewnętrznych,
 • docieplenie stropodachu nad I piętrem,
 • wymianę rynien i rur spustowych,
 • osuszenie zawilgoconych ścian fundamentowych oraz wykonaniu hydroizolacji,
 • docieplenie ścian fundamentowych, 
 • docieplenie ścian nadziemia i attyki styropianem,
 • wykonanie wyprawy elewacyjnej zgodnie z rysunkiem elewacji oraz wizualizacji,
 • wykonanie opaski z kostki betonowej lub granitowej wokół budynku,
 • obniżenie poziomu posadzki w obniżenie poziomu posadzki w kotłowni kotłowni,
 • modernizację instalacji elektrycznej oświetleniowej budynku (instalacja energooszczędna),
 • wymianę źródła ciepła na kaskadę 6 pomp ciepła oraz wymianie zasobnika ciepłej wody użytkowej. 

Na zrealizowanie inwestycji wykonawca ma 9 miesięcy od dnia podpisania umowy. 

Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Więcej o postępowaniu [TU]

Zadanie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej: „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w wybranych gminach województwa dolnośląskiego” RPDS.03.03.01-02-0054/21 – realizacja projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Oś priorytetowa 3; Gospodarka niskoemisyjna; Poddziałania 3.3.1 „Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – konkursy horyzontalne” 

Skip to content