SP w Zawidowie z nowym sprzętem do zajęć interaktywnych!

Szkoła Podstawowa w Zawidowie może pochwalić się nowymi, wielkoformatowymi monitorami interaktywnymi do zajęć lekcyjnych. Na zakup nowoczesnego sprzętu placówka otrzymała dotację w kwocie 20 tysięcy złotych od Fundacji PGE. Gratulujemy!

Dwa wielkoformatowe monitory zostaną zainstalowane w klasie nauczania wczesnoszkolnego oraz w gabinecie biologiczno-chemicznym. Korzystać z nich będą nauczyciele i uczniowie realizujący nauczanie w klasach 1-3 (nauczanie wczesnoszkolne) oraz klasy V-VIII (lekcje biologii i chemii). Z gabinetów będą mogli korzystać również pozostali nauczyciele i uczniowie SP w Zawidowie.

Monitory zostały zakupione w ramach projektu pn. „Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli – elementem nowoczesnego nauczania” i dofinansowane przez Fundację PGE. Kwota udzielonej dotacji to 20 tysięcy złotych. 

Nowoczesny sprzęt ma ułatwić nauczycielom przekazywanie wiadomości, a uczniom uatrakcyjnić przyswajanie wiedzy oraz poszerzyć  ich horyzonty myślowe.  

Logo Fundacji dofinansowującej projekt
Skip to content