Złóż wniosek o dodatek osłonowy!

Informujemy, że na terenie Miasta Zawidów obsługę wniosków o wypłatę dodatku osłonowego realizować będzie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Druk pisma można pobrać ze strony Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Czym jest dodatek osłonowy? 

W gminach można już składać wnioski o przyznanie dodatku osłonowego. Jest to specjalne, jednorazowe świadczenie, które ma rekompensować rosnące ceny energii elektrycznej, gazu i żywności.

Wnioski o ustalenie prawa do dodatku osłonowego można składać:

  • na piśmie,
  • elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP (wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego).

Dokument w formie pisemnej można pobrać i złożyć w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawidowie.  

Wzór wniosku o dodatek osłonowy

Wnioski o dodatek osłonowy można składać do 31 stycznia 2022 r. Wypłata dodatków zostanie realizowana w 2022 r. w dwóch równych ratach, tj. do 31 marca i do 2 grudnia.

Osoby, które nie złożą wniosku do końca stycznia, nadal będą mogły to zrobić, jednak nie później niż do 31 października 2022 r. W tym przypadku wyplata 100% dodatku zostanie zrealizowana do 2 grudnia 2022 r.

Wysokości dopłat w ramach dodatku osłonowego:

  • Jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma 400/500 zł* przy założeniu że jej dochód nie przekroczy 2100 złotych,
  • Gospodarstwo 2-3 osobowe otrzyma 600/750 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
  • Gospodarstwo 4-5 osobowe otrzyma 850 zł/1062,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
  • Gospodarstwo 6 i więcej osobowe otrzyma 1150 zł/ 1437,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę.

* Kwota dofinansowania uzależniona będzie od źródła ogrzewania.

W przypadku dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł.

Skip to content