Nabór na stanowisko kierownika ds. technicznych w PUK Zawidów 

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Zawidowie ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko kierownika ds. technicznych w wymiarze pełnego etatu. Termin składania dokumentów – 15 września 2022 r. w Biurze Obsługi Klienta. 

Wymagania niezbędne:
 • obywatelstwo polskie,
 • wymagane wykształcenie minimum średnie budowlane lub techniczne,
 • niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.
Wymagania pożądane:
 • rzetelność, odpowiedzialność, systematyczność,
 • zdolność organizacji pracy, bezkonfliktowość, komunikatywność,
 • prawo jazdy kat. B,
 • doświadczenie w pracy o zbliżonym charakterze lub na podobnym stanowisku.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 • życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej,
 • list motywacyjny,
 • kopie świadectw pracy dokumentujących staż pracy (lub zaświadczenie o zatrudnieniu w przypadkach kontynuacji pracy),
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji,
 • kwestionariusz osobowy,
 • zaświadczenie z sądu o niekaralności,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019. poz. 1781 ze zm.) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)” w celach przeprowadzenia rekrutacji.
Informacja o warunkach pracy:
 • praca wykonywana w siedzibie PUK Zawidów na terenie działalności przedsiębiorstwa,
 • praca w podstawowym systemie pracy w godz. od 7.00 do 15.00,
 • praca przy komputerze z wykorzystaniem urządzeń biurowych,
 • pakiet uprawnień pracowniczych – ubezpieczenie grupowe, świadczenia z funduszu socjalnego, PPK, możliwość sfinansowania szkoleń i zdobycia dodatkowych uprawnień w zakresie kierowania pojazdami.

Zainteresowanych kandydatów prosimy o złożenie w Biurze Obsługi Klienta do dnia 15 września 2022r.

Zastrzegamy sobie prawo możliwości odpowiedzi tylko na wybrane aplikacje.

Wszelkie informacje o naborze [TU]


Skip to content