Dodatek węglowy – komunikat kierownika MOPS w Zawidowie

Poniżej publikujemy informację kierownika MOPS w Zawidowie istotną dla osób, które otrzymały odmowę przyznania dodatku węglowego. 

– Szanowni mieszkańcy informuję, iż osoby które dotychczas otrzymały odmowę przyznania dodatku węglowego lub ich wniosek pozostał bez rozpatrzenia z powodu:

  • zamieszkiwania pod jednym adresem kilku gospodarstw domowych – dotyczy  sytuacji, gdy gospodarstwa domowe zamieszkują pod jednym adresem w odrębnych lokalach i do dnia 30 listopada 2022 r. nie jest możliwe ustalenie odrębnego adresu miejsca zamieszkania dla poszczególnych gospodarstw,
  • braku wpisu głównego źródła ogrzewania do Centralnej Bazy Emisyjności Budynków do dnia 11 sierpnia 2022r.

mogą ponownie złożyć wniosek o wypłatę dodatku.

W takim przypadku:

  • po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania gospodarstwa domowego będzie możliwe ustalenie prawa do dodatku;
  • Burmistrz Miasta będzie uprawniony do dokonania z urzędu odpowiednich wpisów źródła ciepła w Centralnej Bazie Emisyjności Budynków.

Wnioski o wypłatę dodatku węglowego oraz dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła można składać w terminie do dnia 30 listopada br.

Jednocześnie jeżeli posiadają Państwo informacje wskazujące, że osoba, która nie złożyła wniosku o wypłatę dodatku węglowego, spełnia warunki do jego przyznania, wynikające z ustawy, prosimy o powiadomienie o tej okoliczności kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. W takim przypadku pracownik MOPS z urzędu przeprowadzi wywiad środowiskowy w celu ustalenia prawa do tego dodatku dla wskazanego gospodarstwa domowego.

Wszelkich informacji na temat dodatków węglowych, dodatków dla gospodarstw domowych udzielają pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawidowie.

Ośrodek prowadzi bezpośrednią obsługę interesantów w poniedziałki w godz. 8.00 do 16.00, wtorki-czwartki w godzinach 7.15 – 15.00.

Skip to content