Strażacy z Zawidowa podsumowali ubiegły rok 

Nowa auto strażackie, wyposażenie, umundurowanie i włączenie jednostki do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Ubiegły rok okazał się przełomowy do druhów z OSP w Zawidowie. 

To był przełomowy rok dla zawidowskich strażaków. Po wielu latach starań jednostka w końcu została włączona w struktury Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Ten fakt poprzedziły jednak lata przygotowań: od szkoleń po zakup specjalistycznego wyposażenia i co najważniejsze – nowego auta ratowniczo-gaśniczego. 

Zakup auto pomogła jednostce sfinansować Gmina oraz Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, przekazując w marcu 2022 stosowną promesę. 

Strażaków ochotników wspierała w ubiegłym roku także Fundacja PGE, która udzieliła jednostce dwóch dotacji w łącznej kwocie 40 tysięcy złotych. W ramach pierwszej dotacji strażacy zakupili nowoczesny sprzęt tj. parawan ochronny, sygnalizator bezruchu, tarcze do cięcia stali i betonu, lampy ostrzegawcze migające, drążki dielektyczne, a także całe zestawy do ratownictwa wodnego i wysokościowego. Nowy sprzęt będzie wspierał strażaków w codziennej walce o bezpieczeństwo mieszkańców. 

Druga dotacja pomogła OSP doposażyć nowe auto ratowniczo-gaśnicze m.in.. w prądownicę Rosebauera, detektor prądu, motopompę pływającą, nowe węże ssawne etc. 

Wnioski wraz z niezbędną dokumentacją pomógł strażakom przygotować Urząd Miejski w Zawidowie. Gmina uporządkowała także teren przed remizą, przekładając kostkę przy podjeździe. 

Swój wkład w rozwój zawidowskiej jednostki i jej wyposażenie mieli także mieszkańcy Zawidowa.

OSP w Zawidowie składa serdeczne podziękowania lokalnym firmom i osobom prawnym, które wsparły jednostkę kupując niezbędny sprzęt lub wpłacając darowizny.  

OSP w Zawidowie – podziękowania.

Na liście naszych darczyńców jest: firma Elza Europe, PHU Tomasz Mikiszewski, firma „Kormoran” Bożena Benedyk, Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Zawidowie, NSZZ Solidarność przy Elektrowni Turów, Magdalena i Piotr Kosewicz oraz mieszkaniec, który pragnie pozostać anonimowym, a ufundował naszej jednostce prądownicę Rosenbauera turbo, wytwornico-prądownicę pianową oraz nowe węże strażackie. Zasponsorował także naszej „młodzieżówce” symboliczny proporzec. Dzięki Państwa zaangażowaniu i wspaniałomyślności jesteśmy coraz lepiej przygotowani do działania w różnych akcjach ratowniczychpodkreśla Sebastian Sfefański, prezes OSP. Osobne podziękowania składam wszystkim tym, którzy zadbali o naszych najmłodszych strażaków z Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej, która jest integralną częścią naszej jednostki. Dziękuję za każdą wpłaconą złotówkę w formie darowizny. Dzięki Państwa hojności nasza młodzieżówka staje się coraz liczniejsza, a my strażacy możemy im coraz więcej zaoferować w czasie wspólnych spotkań i wyjazdów. Dziękujemy wszystkim i każdemu z osobna!

Skip to content