Kolejna dotacja dla zawidowskich strażaków ochotników

OSP KSRG Zawidów ma powody do zadowolenia. Otrzymali następną dotację na zakup sprzętu, wyposażenia i środków ochrony indywidualnej. Kwota dotacji to 20 tyś. złotych, a instytucje udzielające wsparcia to: Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. 

W ramach dotacji jednostka zakupiła:

  • 2 kompletne aparaty powietrzne,
  • 3 butle stalowe,
  • 3 maski G1,
  • 1ubranie koszarowe,
  • 2 sygnalizatory bezruchu.

Zadanie realizowane zostało w ramach „Ogólnopolskiego program finansowania służb ratowniczych Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych”, współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

Umowa dotacji nr 0551/D/NZ/JG/2023 z dnia 04.07.2023 r.

Logo instytucji udzielającej wsparcia
Skip to content