Współpraca z Krajem Libereckim wkracza na nowe tory

Wczoraj, tj. 8 lutego br., na stację kolejową w Zawidowie wjechał szynobus České dráhy. To wydarzenie miało charakter testowy. Przyjazd pociągu nie był jednak dziełem przypadku, lecz rezultatem wcześniejszych rozmów między stroną polską, a czeską, reprezentowaną przez Hejtmana Kraju Libereckiego.

W styczniu ubiegłego roku doszło do ważnego spotkania włodarzy przygranicznych gmin z Martinem Putą, Hejtmanem Kraju Libereckiego oraz Ambasadorem RP w Pradze. Jednym z tematów rozmów było utworzenie międzynarodowego połączenia kolejowego.

Inicjatywa realizacji połączenia z Zawidowem wypłynęła od Hejtmana Kraju Libereckiego, a Burmistrz Robert Łężny podkreślał, że to działanie ma większy sens w przypadku utworzenia połączenia Liberec-Zgorzelec przez Zawidów. Po uzyskaniu wszystkich uzgodnień możliwe będzie uruchomienie pociągu na początek do Zawidowa.

W ocenie Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej jeszcze lepszym krokiem byłoby rozwinięcie tego połączenia do Zgorzelca i dalej do Görlitz, ponieważ dopiero wtedy przyniesie ono korzyści dla wszystkich mieszkańców powiatu zgorzeleckiego.

W tym celu gmina Zawidów przygotowała petycję do Marszałka Województwa Dolnośląskiego, którą podpisali członkowie Związku, Hejtman Martina Puta oraz Starosta Powiatu Zgorzeleckiego.

Petycja została osobiście przekazana Marszałkowi Województwa Dolnośląskiego przez Burmistrza Miasta Zawidów, Roberta Łężnego i Burmistrza Miasta Zgorzelec, Rafała Gronicza.

Interesariusze oczekują na odpowiedź.

Zdjęcie: https://www.eluban.pl

Skip to content