Zawidów. Na horyzoncie nowe inwestycje z dofinansowaniem unijnym

Budowa drogi pieszo-rowerowej przy ulicach Lubelskiej i Dworcowej, modernizacja kompleksów sportowych w Zawidowie, zagospodarowanie kompleksu parkowo-leśnego Wzgórze Zamkowe-Kocia Góra to tylko niektóre z projektów, na które Gmina Miejska Zawidów ma szansę otrzymać środki unijne po poniedziałkowym spotkaniu Komitetu Sterującego ZIT ZOF.

W poniedziałek, 26 lutego br.  członkowie Komitetu Sterującego Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Zachodniego Obszaru Funkcjonalnego zatwierdzili listę projektów strategicznych w ramach Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska na lata 2021-2027. Dla Zawidowa oznacza to potencjalne sfinansowanie kilku istotnych inwestycji, które znacznie uatrakcyjnią wizerunek miasta. 

Wśród projektów strategicznych Gminy Miejskiej Zawidów znajdują się:

  • Budowa drogi pieszo-rowerowej przy ulicach Lubelskiej i Dworcowej,
  • Modernizacja kompleksów sportowych,
  • Zielony przystanek jako ekologiczna wizytówka Gminy Zawidów,
  • Równość szans edukacyjnych oraz zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych w Przedszkolu Publicznym,
  • Zagospodarowanie kompleksu parkowo-leśnego Wzgórze Zamkowe-Kocia Góra,
  • Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego,
  • Modernizacja pomieszczeń Ośrodka Kultury.

Lista projektów strategicznych obejmuje obszary takie jak opieka społeczna, edukacja, efektywność energetyczna budynków publicznych, bioróżnorodność, mobilność miejska, oraz rozwój terytorialny z naciskiem na turystykę, kulturę i przestrzeń publiczną. Łącznie zgłoszono 99 projektów o łącznej kwocie dofinansowania 287 809 930 złotych.

Czym są Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Zachodniego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT ZOF)

Przy pomocy tego instrumentu, partnerstwa jednostek samorządu terytorialnego miast i obszarów powiązanych z nimi mogą realizować wspólne cele i wskazują przedsięwzięcia, łączące działania finansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) i Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS). Taka formuła umożliwia wyjście poza sztywne granice administracyjne samorządów, co ma się przełożyć na większe oddziaływanie realizowanych wspólnie przedsięwzięć.

Kto tworzy ZIT ZOF

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Zachodniego Obszaru Funkcjonalnego tworzy 20 jednostek: Gmina Miejska Bolesławiec, Gmina Miejska Lubań, Gmina Miejska Zgorzelec, Miasto i Gmina Bogatynia, Gmina Bolesławiec, Gmina Gromadka, Gmina Lubań, Miasto i Gmina Nowogrodziec, Gmina Osiecznica, Miasto i Gmina Pieńsk, Gmina Platerówka, Gmina Siekierczyn, Gmina Sulików, Gmina Warta Bolesławiecka, Gmina i Miasto Węgliniec, Gmina Miejska Zawidów, Gmina Zgorzelec, Powiat Bolesławiecki, Powiat Lubański, Powiat Zgorzelecki.

Zdjęcie: https://xn--bolesawiec-e0b.pl/

Skip to content