Wybory samorządowe 2024. Ile kart do głosowania otrzymają wyborcy?

W niedzielę 7 kwietnia br. rozpocznie się pierwsza tura wyborów samorządowych, podczas której wyborcy będą decydować, komu powierzyć mandat do rad gmin, powiatów oraz województw. Ponadto, wybierani będą również wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast. Zobacz, ile kart do głosowania otrzymasz.

Przybywający do lokali wyborczych w dniu 7 kwietnia, po wypełnieniu formalności, otrzymają od komisji wyborczej cztery karty do głosowania. 

Jedna karta zawiera listę kandydatów do rady gminy, kolejna listę kandydatów do rady powiatu, następna przedstawia listę kandydatów do sejmiku województwa, a ostatnia karta zawiera nazwiska osób ubiegających się o urząd wójta, burmistrza lub prezydenta miasta.

Ważne jest, aby głosować poprzez postawienie znaku „X” (dwóch przecinających się linii) obok nazwiska preferowanego kandydata na każdej karcie do głosowania. To właśnie ten znak wyraża wybór wyborcy w wyborach samorządowych.

Karty do głosowania – kolory 

Karta do głosowania w wyborach do rad gmin w gminach do 20 000 mieszkańców drukowana jest na papierze koloru białego, z tym że nazwiska kandydatów drukowane są szarym tle

Karta do głosowania w wyborach do rad powiatów drukowana jest na papierze koloru białego, z tym że nazwiska kandydatów drukowane są żółtym tle

Karta do głosowania w wyborach wójta, burmistrza, prezydenta miasta drukowana jest na papierze koloru białego, z tym że nazwiska kandydatów drukowane są różowym tle. 

Karta do głosowania w wyborach do sejmików województw drukowana jest na papierze koloru białego, z tym że nazwiska kandydatów drukowane są niebieskim tle. 

W dniu, na który wyznaczone zostało głosowanie, lokale wyborcze czynne są od godziny 7.00 do godziny 21.00

Skip to content