Ścieżka na Ostróżnie – roboty budowlane idą błyskawicznie

Roboty budowlane w Zawidowie związane z projektem „Witka-Smeda” postępują błyskawicznie. Nowa ścieżka pieszo-rowerowa na Ostróżnie ma już położoną nawierzchnię asfaltową. Przed ekipą budowlaną jeszcze trochę kosmetyki, montaż elementów małej architektury i oznakowanie trasy.

Na początku kwietnia Urząd Miejski w Zawidowie rozstrzygnął przetarg na wykonawcę ścieżki pieszo-rowerowej w ramach projektu unijnego Witka-Smeda. Roboty budowlane ruszyły z kopyta. Wykonawca wykorytował teren, wykonał podbudowę, odwodnienie, przygotował grunt pod miejsce wypoczynku, a niedawno także położył nawierzchnię z asfaltu.

Przed ekipą budowlańców jeszcze prace wykończeniowe, oznakowanie trasy oraz montaż elementów małej architektury dla turystów – wiaty wypoczynkowej, stołu, ławek, stojaków rowerowych oraz tablicy informacyjnej z przebiegiem trasy.

Przypomnijmy, że zawidowski ciąg pieszo-rowerowy zaprowadzi turystę do czeskiej gminy Černousy, jednego z partnerów w projekcie. Černousy wybudują podobną ścieżkę po swojej stronie. Oba te odcinki będą częścią jednej dużej trasy rowerowej zbudowanej na kształt pętli, prowadzącej wzdłuż zbiornika Witka w Niedowie.

Program Interreg V-A Republika Czeska -Polska. Projekt pn. „Witka-Smeda – zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko-czeskiego – etap I” (Cz.11.2.45/0.0/0.0/16_025/0001245), współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Skip to content