Uwaga: Niebezpieczna grypa ptaków nieopodal powiatu zgorzeleckiego

Apel do hodowców drobiu – nieopodal powiatu zgorzeleckiego w jednym z gospodarstw rolnych odnotowano HPAI, czyli wysoce niebezpieczną grypę, która co prawda nie jest groźna dla ludzi, ale powoduje znaczne szkody w gospodarstwach produkujących drób. 

Główną̨ przyczyną rozprzestrzeniania się wirusa grypy ptaków H5N8 są zarażone dzikie ptaki. Niestety przyczyną bywa też człowiek i dlatego przypominamy o podstawowych zasadach postępowania.

Prosimy o bezwzględne przestrzeganie zasad bioasekuracji, tj.: 

  • zabezpieczyć paszę przed dostępem zwierząt dzikich;
  • nie karmić drobiu na zewnątrz budynków, w których drób jest utrzymywany;
  • stosować w gospodarstwie odzież i obuwie ochronne oraz po każdym kontakcie z drobiem lub dzikimi ptakami umyć ręce wodą z mydłem;
  • stosować maty dezynfekcyjne w wejściach i wyjściach z budynków, w których utrzymywany jest drób;
  • wskazane jest przetrzymywanie drobiu w przeznaczonych do tego celu pomieszczeniach bez możliwości swobodnego poruszania się po otwartym wybiegu. 

Przypominany też, że za brak stosowania zasad bioasekuracji będą nakładane kary administracyjne. 

Skip to content