Są pieniądze na podjęcie działalności gospodarczej

Powiatowy Urząd Pracy w Zgorzelcu ogłasza nabór wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych. Zainteresowane osoby zapraszamy  do składania wniosków w terminie od 29 stycznia 2020 r. 

Wnioski będą przyjmowane do wyczerpania środków. W sytuacji wykorzystania środków opublikowany zostanie stosowny komunikat.

Dofinansowanie będzie udzielane w kwocie wynoszącej średnio do 21 000,00 zł.

Wsparcie finansowane będzie przede wszystkim w ramach środków:

  • Projektu w ramach Działania 1.1 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego;
  • Projektu w ramach Działania 8.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wnioski ocenione pozytywnie, które nie zostaną zakwalifikowane do realizacji z powodu braku możliwości włączenia do projektu (kryteria dostępu)  będą realizowane stopniowo do końca 2020 roku ze środków Funduszu Pracy przyznanych dla powiatu na podstawie algorytmu podziału,    w zależności od możliwości ich przeznaczania na tę formę wsparcia.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie w pokoju 102
(telefon 75 77 70 500, wew. 102) w godzinach od 8.00 do 14.00.

Ogólne zasady przyznawania środków oraz nowy formularz wniosku wraz z kompletem załączników dostępne są na stronie internetowej urzędu w zakładce „Dla Bezrobotnych i poszukujących pracy- Formy wsparcia- Dofinansowanie podjęcie działalności gospodarczej” lub w siedzibie Urzędu.

Skip to content