Pomoc dla mikroprzdsiębiorców: ruszyła tarcza antykryzysowa 7.0

Powiatowy Urząd Pracy w Zgorzelcu z dniem 01 lutego 2021 r. rozpoczyna nabór wniosków o przyznanie mikroprzedsiębiorcom oraz małym przedsiębiorcom jednorazowej dotacji na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 stycznia 2021 r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19.

Warunkiem uzyskania dotacji przez mikroprzedsiębiorcę lub małego przedsiębiorcę jest:

  • prowadzenie na dzień 30 listopada 2020 r. działalności gospodarczej, oznaczonej według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jako rodzaj przeważającej działalności, kodami zgodnymi z tabelą;
  • niezawieszenie wykonywania działalności gospodarczej na okres obejmujący 30 listopada 2020r.
  • uzyskanie przychodu z działalności w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku o dotację niższego co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub analogicznym miesiącu roku poprzedniego.

Wniosek o udzielenie dotacji należy składać wyłącznie w formie elektronicznej poprzez platformę praca.gov.pl do powiatowego urzędu pracy właściwego terytorialnie ze względu na siedzibę mikroprzedsiębiorcy i małego przedsiębiorcy.

Wnioski złożone w wersji papierowej nie będą rozpatrywane. 

Wnioski o przyznanie dotacji mogą być składane do dnia 31 marca 2021 r.
Zasady uzyskania w/w wsparcia oraz aktualny formularz wniosku dostępne na stronie internetowej urzędu.


Skip to content