Ogłoszenie Dyrektora Przedszkola Publicznego w Zawidowie

Od 15 kwietnia do 30 kwietnia 2020r. trwa postępowanie uzupełniające dotyczące rekrutacji dzieci do przedszkola na rok szkolny 2020/2021. Wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola w postępowaniu uzupełniającym składają tylko ci rodzice, którzy, jak dotąd nie składali woli przyjęcia dziecka do zawidowskiego przedszkola. Liczba wolnych miejsc: 11. 

Wnioski o przyjęcie dzieci do placówki można pobrać na stronie internetowej przedszkolawww.ppzawidow.szkolnastrona.pl w zakładce REKRUTACJA.

Należy wypełnić wniosek i przesłać na adres mailowy przedszkola: biuro@przedszkole.zawidow.eu lub wydrukować, wypełnić i wrzucić do skrzynki pocztowej znajdującej się przy bramce wejściowej na teren przedszkola.

Druki będą również do pobrania wydrukowane, umieszczone przy skrzynce pocztowej w gazetniku.

Wnioski przyjęcia dziecka do przedszkola należy złożyć najpóźniej do 30 kwietnia 2020r.

Wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola na rok szkolny 2020/2021 w postępowaniu uzupełniającym składają tylko ci rodzice, którzy nie składali woli przyjęcia dziecka do przedszkola na rok szkolny 2020/2021.Skip to content