PROGNOZA NIEBEZPIECZNYCH ZJAWISK METEOROLOGICZNYCH

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy Biuro Prognoz Meteorologicznych
Dyżurny synoptyk
  51-616 Wrocław ul. Parkowa 30
tel: 071-320-01-50
fax: 071-348-73-37
meteo.wroclaw@imgw.pl
www.imgw.pl

PROGNOZA NIEBEZPIECZNYCH ZJAWISK METEOROLOGICZNYCH

Biuro: Biuro Prognoz Meteorologicznych we Wrocławiu
Obszar: Województwo dolnośląskie


PROGNOZA NA PIERWSZĄ DOBĘ

Ważność (cz. urz.) od godz. 07:30 dnia 17.04.2020

                                do godz. 07:30 dnia 18.04.2020

Zjawisko/stopień zagrożenia Przymrozki/1

Przebieg Prognozuje się w rejonie Przedgórza Sudeckiego spadek temperatury do -3°C, przy gruncie do

-5°C.

PROGNOZA NA DRUGĄ DOBĘ

Ważność (cz. urz.) od godz. 07:30 dnia 18.04.2020

                                do godz. 07:30 dnia 19.04.2020

Zjawisko/stopień zagrożenia nie przewiduje się/-

Przebieg nie dotyczy

PROGNOZA NA TRZECIĄ DOBĘ

Ważność (cz. urz.) od godz. 07:30 dnia 19.04.2020

do godz. 07:30 dnia 20.04.2020

Zjawisko/stopień zagrożenia Przymrozki/1

Przebieg Prognozuje się w rejonie Przedgórza Sudeckiego spadek temperatury do -2°C, przy gruncie do

-4°C.

Uwagi Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych jest informacją orientacyjną. Wydawanie

depeszy OSTRZEŻENIE unieważnia i anuluje wszystkie informacje dotyczące tego samego

okresu zawarte w prognozie.

Dyżurny synoptyk IMGW-PIB Michał Mercik

Godzina i data wydania godz. 13:55 dnia 16.04.2020

Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy

z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z poźn. zm.).

Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie

dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źrodła informacji tj. IMGW-PIB.

Skip to content